Προστασία περιβάλλοντος - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΣτΕ 3478/2008 (Ε’ Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγήτρια: Ο. Παπαδοπούλου Δικηγόροι: Η. Κατσουλάκης, Π. Ασημακοπούλου, Κ. Βαρδακαστάνη (Πάρεδροι ΝΣΚ) Προστασία περιβάλλοντος - Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ο εκσυγχρονισμός βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής δεν επιτρέπεται να άγει σε αύξηση της παραγωγής ή της κινητήριας δυνάμεως ή των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αντίκειται στα άρθρα 24 και 106 του Συντ. η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 84/1984, η οποία ορίζει τα αντίθετα. [...] Σκέφθηκε κατά το νόμο 1. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ασκείται, κατά νόμον, ατελώς και χωρίς καταβολή παραβόλου. 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση: (α) της υπ’ αριθμ. Δ3/Β/8215/13.5.1999 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως μονάδας ανακτήσεως πτητικών οργανικών ουσιών στις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και λιπαντικών της εταιρίας ... στο ..., καθώς και άδεια τροποποιήσεως του σταθμού φορτώσεως βυτιοφόρων στις εν λόγω εγκαταστάσεις, (β) της υπ’ αριθμ. 64904/13.5.1999 κοινής αποφάσεως των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία της προαναφερθείσης μονάδας ανακτήσεως ατμών, (γ) της υπ’ αριθμ. 8410 Φ.701.4 (8778/95)/27.10.1998 πράξεως της Διοικήσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, με την οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.