Σύμβαση έργου - Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη επί πλημμελούς εκτελέσεως έργου - Λόγοι εξαίρεσης μάρτυρα. ΕφΠειρ 163/2010

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Παζαρίδης Εισηγήτρια: Α. Γκιούλη Δικηγόροι: Χ. Αϊβαλιώτης, Α. Τσάμης Σύμβαση έργου - Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη επί πλημμελούς εκτελέσεως έργου - Πότε εξακολουθεί να υφίσταται το δικαίωμα αμοιβής του εργολάβου - Δικονομία πολιτική - Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου αγωγής εργολάβου κατά εργοδότη για την καταβολή της αμοιβής του - Λόγοι εξαίρεσης μάρτυρα και πώς λαμβάνονται υπόψη Αν το εκτελεσθέν έργο έχει ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων ή πραγματικά ελαττώματα, ο εργοδότης δικαιούται σε ανάλογη μείωση της αμοιβής, υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή αποζημίωση για μη εκτέλεση της συμβάσεως, αν οι ελλείψεις του έργου οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, μεταξύ των οποίων δικαιούται να επιλέξει, η επιλογή δε της μιας αξιώσεως αποκλείει την επιλογή της άλλης. Η άσκηση, ωστόσο, των ανωτέρω δικαιωμάτων του εργοδότη δεν καθιστούν ανενεργό το δικαίωμα του εργολάβου για αμοιβή κατ΄ άρθρο 694 ΑΚ, το οποίο υφίσταται ακόμη και στην περίπτωση της μη εκπληρώσεως ή μη προσήκουσας εκπληρώσεως της συμβάσεως, εκτός αν, εξαιτίας των ελλείψεων και των ελαττωμάτων, το έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε, είναι εντελώς διαφορετικό από το συμφωνημένο. Δικονομία πολιτική. Στην αγωγή του ο εργολάβος για καταβολή της αμοιβής του οφείλει να επικαλεσθεί τη σύμβαση μισθώσεως έργου κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ήτοι τη σύμβαση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.