Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο υπό το πρίσμα του Ν 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 3917/2011, 4070/2012)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Ιωάννης Ε. Πιτσιρίκος, ΔΝ, Δικηγόρος Παρ. 1: Σύγκριση του πεδίου εφαρμογής των τριών νομοθετημάτων που συνιστούν το αντικείμενο της έρευνας Ι. Η occasio legis του Ν 3471/2006 Οι ιδιαιτερότητες και τα ειδικότερα προβλήματα που δημιουργούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) [1] οδήγησαν τον νομοθέτη στη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του Διαδικτύου. Αντικείμενο της ρύθμισης έπρεπε να είναι μία σειρά από δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε συνδεόμενου προς το δίκτυο είτε εξωτερικά (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κλήσης δικός του, και του συνομιλητή, συχνότητα επικοινωνίας και εν γένει πρόσβασης στο δίκτυο κ.λπ.) είτε εσωτερικά, αφορώντα δηλαδή το περιεχόμενο της επικοινωνίας του και γενικά των συναλλαγών του μέσω του Διαδικτύου (π.χ. για τις γνωριμίες του, τις ανάγκες του, τις συνήθειές του, το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του). Γι’ αυτό τόσο ο κοινοτικός όσο και ο εσωτερικός νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα προέβησαν σε θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων: ο μεν πρώτος με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ο δε δεύτερος με την αντίστοιχη πράξη προσαρμογής, τον Ν 3471/2006 [2] . Ratio του Ν 3471/2006 είναι η προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.