Στέφανος Δ. Φακής, Η εκτελεστότητα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά τη διαδικασία των ενδίκων μέσων

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Στέφανος Δ. Φακής, Δικηγόρος Πειραιά, Υπ. ΔΝ Ποινικών Επιστημών Α. Η εκτελεστότητα της καταδικαστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μέχρι την έκδοση απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Αφετηρία κάθε προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων εκτελεστότητας μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποτελεί η ερμηνεία του άρθρου 502 ΚΠΔ. Σύμφωνα με την ΑΠ 198/1978 [1] «...Και ορίζεται μεν εν τω άρθρω 502 παρ. 1 ΚΠΔ ότι, εμφανισθέντος του εκκαλούντος κατά την συζήτησιν της υποθέσεως, ερευνάται το τύποις παραδεκτόν της ασκηθείσης παρ’ αυτού κατά της καταδικαστικής αποφάσεως εφέσεως, μεθ’ ο άρχεται η επ’ ακροατηρίου διαδικασία κατά τα εν αυτώ μνημονευόμενα άρθρα 329 επ. ΚΠΔ, επανερχομένης ούτω της υποθέσεως, δια την κατ’ ουσίαν συζήτησιν, εις την προ της εκδόσεως της αποφάσεως στάσιν, τούτο όμως έχει την έννοιαν ότι το Εφετείον κέκτηται την εξουσίαν να κρίνη ως πρωτοβάθμιον δικαστήριον και ουχί η ως άνω πρωτόδικος καταδικαστική απόφαση, εκτελεστή ούσα, καθ’ προερρήθη, από της απαγγελίας της, απόλλυσι την ισχύν της άμα τη εμφανίσει επ’ ακροατηρίου του εκκαλούντος, αλλά, τουναντίον, διατηρεί αύτη ταύτην μέχρι της επί της εφέσεως ουσιαστικής κρίσεως του Εφετείου ...». Στην παραπάνω απόφασή του ο ΑΠ απέρριψε την αναίρεση του κατηγορουμένου κατά απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, το οποίο δικάζοντας σχετικές αντιρρήσεις του άρθρου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.