Μυστική διαθήκη - Ακυρότητα λόγω ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης - Ανικανότητα, έλλειψη συνείδησης και διαταραχή: Έννοιες, κρίσιμος χρόνος και περιπτωσιολογία. ΕφΠειρ 137/2012

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Πλακίδας Εισηγήτρια: Μ. Βασδέκη Δικηγόροι: Α. Γκούσκος, Σ. Στρατηγού Μυστική διαθήκη - Ακυρότητα λόγω ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης - Ανικανότητα, έλλειψη συνείδησης και διαταραχή: Έννοιες, κρίσιμος χρόνος και περιπτωσιολογία. Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης εξαιτίας έλλειψης συνειδήσεως των πράξεων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της ανικανότητας. Έννοιες έλλειψης συνείδησης και ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Ασθένειες που οδηγούν σε τέτοιου είδους διαταραχή. Βεβαίωση συμβολαιογράφου περί μη ανικανότητας του διαθέτη συνιστά υποκειμενική κρίση και δεν παράγει σχετική απόδειξη. [...] Με την από 1.2.2007 αγωγή η ενάγουσα, επικαλούμενη ότι από 11.9.2002 μυστική διαθήκη της αποβιώσασας μητέρας της, με την οποία η τελευταία εγκαθιστά κληρονόμους της αυτή (ενάγουσα) και την εναγομένη αδελφή της στα αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία, είναι άκυρη λόγω ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης εξαιτίας της πνευματικής νόσου από την οποία έπασχε η διαθέτης, ασθένεια η οποία την εμπόδιζε να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο της διαθήκης και να προσδιορίσει ελεύθερα τη βούλησή της, ζήτησε να αναγνωριστεί η ακυρότητα της εν λόγω διαθήκης. Η παραπάνω αγωγή έγινε δεκτή με την εκκαλουμένη απόφαση, κατά της οποίας παραπονείται τώρα η εναγομένη για τους αναφερόμενους στην έφεση λόγους, που ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.