Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ν 3869/2010 - Μεταρρύθμιση προγενέστερης απόφασης. ΕιρΠειρ 85/2012 (Εκούσια δικαιοδοσία)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Δήμος Δικηγόροι: Α. Σκανδάλη, Μ. Παπαθεοδωροπούλου Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ν 3869/2010 - Μεταρρύθμιση προγενέστερης απόφασης. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ν 3869/2010. Μεταρρυθμίζεται προγενέστερη απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία είχε γίνει ρύθμιση των χρεών της αιτούσας, καθώς μετά την έκδοση της απόφασης η αιτούσα απολύθηκε από την εργασία της και καθορίζονται μηδενικές καταβολές της αιτούσας για το προσεχές από την έκδοση της απόφασης τρίμηνο, ενώ αναστέλλονται οι πληρωμές των οφειλών της για τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα εκθέτει ότι, λόγω της περιέλευσής της σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών της υποχρεώσεων προς την καθ’ ης, υπέβαλε αίτηση προς το παρόν Δικαστήριο για την ρύθμιση των χρεών της. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό ... απόφαση, που έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση και καθόρισε αφ’ ενός μηνιαίες καταβολές επί τετραετία ύψους 420€ και αφ’ ετέρου μηνιαίες καταβολές ύψους 332,92€ επί εικοσαετία, μετά από τετραετή περίοδο χάριτος, κάνοντας δεκτή την αίτηση για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση. Οι καταβολές αυτές προσδιορίστηκαν με βάση τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές της αιτούσας που ανέρχονταν σε 1.120€ από την εργασία της στην εταιρία «...» και τον προσδιορισμό των βασικών βιοτικών αναγκών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.