Αναίρεση - Λόγοι αναίρεσης σε ξεχωριστό από την έκθεση αναίρεσης δικόγραφο. ΑΠ 69/2012 (Ε’ Ποινικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Θεοχαρίδης Μέλη: Β. Κυττέα, Δ. Λεοντάρη-Μπουρνάκα (εισηγήτρια) Εισαγγελέας: Γ. Κολιοκώστας (ο οποίος εισήγαγε την πρόταση του Αντεισαγγελέως Γ. Χατζίκου) Αναίρεση - Λόγοι αναίρεσης σε ξεχωριστό από την έκθεση αναίρεσης δικόγραφο. Τυπικά παραδεκτή η αναίρεση, αφού το συραμμένο δικόγραφο που περιέχει τους λόγους αναιρέσεως, αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνέχεια της αντίστοιχης εκθέσεως αναιρέσεως. Αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Από τις διατάξεις των άρθρων 473 παρ. 2 και 474 παρ. 1 του ΚΠΔ προκύπτει ότι το ένδικο μέσο της αναίρεσης ασκείται με δήλωση του δικαιούμενου διαδίκου, για την οποία συντάσσεται έκθεση ως συστατικός τύπος, ενώπιον των οριζόμενων από τις παραπάνω διατάξεις αρμοδίων οργάνων. Στα όργανα αυτά περιλαμβάνεται και ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή διαμένει ο δικαιούμενος. Περαιτέρω, συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 474 παρ. 2 του ΚΠΔ, που ορίζει, ότι στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται, και συνεπώς είναι παραδεκτή η αναίρεση, όταν στο κύριο σώμα της εκθέσεως αυτής που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου γραμματέα μνημονεύεται μόνο η προσβαλλόμενη απόφαση ή βούλευμα, χωρίς να αναφέρεται κανένας λόγος, επισυνάπτεται, όμως, στην έκθεση, ώστε να αποτελεί με αυτή ενιαίο όλο κείμενο αναιρετικών λόγων. Και τούτο διότι αυτό αποτελεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.