Άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α’ και β’ του Ν 3588/2007 - Η απαγόρευση εκτέλεσης αφορά κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη) ή μείωση της αξίας της και δεν καταλαμβάνει αυτή η απαγόρευση τις αξιώσεις των τρίτων προς προστασία ιδίων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα των μίσθιων ακινήτων - Η απαγόρευση αφορά εξάσκηση ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων, επομένως δεν καταλαμβάνονται οι διεκδικητικές απαιτήσεις τρίτων για αντικείμενα της πτωχευτικής περιουσίας. ΜΠρΑθ 9693/2012

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Δικαστής: Α. Παπαπέτρου Δικηγόροι: Κ. Μπουραντάς, Κ. Κουσαής Η απαγόρευση εκτέλεσης - Ν 3588/2007. Άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α’ και β’ του Ν 3588/2007. Η απαγόρευση εκτέλεσης αφορά κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη) ή μείωση της αξίας της και δεν καταλαμβάνει αυτή η απαγόρευση τις αξιώσεις των τρίτων προς προστασία ιδίων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα των μίσθιων ακινήτων. Η απαγόρευση αφορά εξάσκηση ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεων, επομένως δεν καταλαμβάνονται οι διεκδικητικές απαιτήσεις τρίτων για αντικείμενα της πτωχευτικής περιουσίας. Με την ένδικη από 28.7.2011 (αρ. κατ. 15312/2011) αίτηση της, η αιτούσα εκθέτει ότι η καθ ης επέδωσε σε αυτήν την 2386/2011 διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου Ότι κατά της διαταγής απόδοσης έχει ασκήσει ανακοπή με τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση. Ότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής. Ότι η εκτέλεση της διαταγής απόδοσης θα επιφέρει σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού στο μίσθιο στεγάζονται η έκθεση και οι αποθήκες των εμπορευμάτων της. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής απόδοσης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής της. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση είναι παραδεκτώς φέρεται...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.