Εκπρόθεσμη έφεση - Επίδοση ως αγνώστου διαμονής - Αναίρεση λόγω έλλειψης αιτιολογίας. ΑΠ 222/2012

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2012, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Θεοχαρίδης Μέλη: Β. Κυττέα, Ε. Παλαιοκαστρίτης (Εισηγητής), Κ. Γεροστάθη, Β. Φράγγος Εισαγγελέας: Α. Κονταξής Δικηγόρος: Α. Βέργας Εκπρόθεσμη έφεση - Επίδοση ως αγνώστου διαμονής - Αναίρεση λόγω έλλειψης αιτιολογίας. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία απόφασης με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ακριβής χρόνος επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, ο οποίος αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας άσκησης της εφέσεως, ούτε αναφέρεται το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. [...] Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 474 παρ. 2 του ΚΠΔ εκείνος που ασκεί εκπρόθεσμα το ένδικο μέσο οφείλει να διαλάβει στη σχετική έκθεση, λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος εξαιτίας των οποίων δεν άσκησε εμπρόθεσμα το ένδικο μέσο ή ότι η επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης είναι άκυρη για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και ακόμη να επικαλεστεί περιστατικά από τα οποία αυτά προκύπτουν. Αν δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στην έκθεση άσκησης του ενδίκου μέσου και ειδικότερα της έφεσης το ένδικο αυτό μέσο απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο και συνεπώς απαράδεκτο (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ). Αναπλήρωση των ανωτέρω με λόγους και περιστατικά που προβάλλονται μεταγενέστερα και ειδικότερα επί έφεσης κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο είναι απαράδεκτη. Μεταξύ των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.