Αγγελική Ν. Σαρρή, Η αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. αναφορικά με την ενσωμάτωση του δικαίου της ένωσης στην ελληνική έννομη τάξη, κατά την δεκαετία 2000-2010

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αγγελική Ν. Σαρρή,   Δικηγόρος, Υπ. Δ. Δημοσίου Δικαίου 1. Εισαγωγή Προβαίνοντας σε μία επισκόπηση του συνόλου της βιβλιογραφίας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. για την ενσωμάτωση/εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στις εγχώριες έννομες τάξεις των κρατών-μελών, διαπιστώνεται ότι μολονότι η έλλειψη συμμόρφωσης προς το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει προκαλέσει μακρόθεν το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και η βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις επιπτώσεις των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη (παρέχοντας μία σειρά επεξηγηματικών παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το επίκαιρο και την ορθότητα της εφαρμογής/ενσωμάτωσης του δίκαιου της Ε.Ε. στα κράτη-μέλη), η πλειονότητα των θεωρητικών έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά με την παραβατικότητα όπως αποτυπώνεται στη δικαστηριακή πρακτική του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Αντίθετα, μόλις πρόσφατα παρατηρείται μεταστροφή του βάρους των ερευνών και προς τις διαδικασίες εκείνες που προηγούνται της προσφυγής στο ΔΕΕ (προδικαστικές). Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι οι έρευνες αυτές εξαντλούνται στην -κατά κανόνα- συλλήβδην εξέταση του συνόλου των κρατών-μελών, με ελάχιστες εξαιρέσεις που εμβαθύνουν σε κατηγοριοποίηση αναφορικά με τον τρόπο που αυτά χειρίζονται την ευθύνη για τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ελλείψει λοιπόν προηγούμενου, καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι ουσιαστικής παραβατικότητας, με ερευνώμενη μονάδα πλέον την Ελλάδα -και δη τόσο κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.