Τεκμαιρόμενη υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη οχήματος ή του λήπτη της ασφάλισης στην περίπτωση παραχώρησης της οδήγησης σε πρόσωπο υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και τεκμαιρόμενη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του όρου απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη και του τροχαίου ατυχήματος - Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή με υποχρέωση αποζημίωσης όμως του ζημιωθέντα τρίτου, αλλά με δικαίωμα αναγωγής - Προβολή κατ’ ένσταση και απόδειξη της έλλειψης αιτιώδους συνάφειας και υπαιτιότητας από τον εναγόμενο ιδιοκτήτη ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης. ΕφΠειρ 31/2013

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: A. Μαγιάκου Μέλη: Κ. Πιτταράς, Ι. Αποστολόπουλος (Εισηγητής) Δικηγόροι: Ν. Κυπριώτης, Δ. Βρεττάκος, Μ. Φερεντίνου Τεκμαιρόμενη υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη οχήματος ή του λήπτη της ασφάλισης στην περίπτωση παραχώρησης της οδήγησης σε πρόσωπο υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και τεκμαιρόμενη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του όρου απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη και του τροχαίου ατυχήματος - Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή με υποχρέωση αποζημίωσης όμως του ζημιωθέντα τρίτου, αλλά με δικαίωμα αναγωγής - Προβολή κατ’ ένσταση και απόδειξη της έλλειψης αιτιώδους συνάφειας και υπαιτιότητας από τον εναγόμενο ιδιοκτήτη ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης. Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή στην περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Κριτήριο ο χρόνος επέλευσης του τροχαίου ατυχήματος. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη μόνο εάν η παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, απαλλαγή επέρχεται μόνο εάν η παράβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων προσώπων. Ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσης του ζημιωθέντα τρίτου, αλλά έχει κατ’ άρθρο 1 του Ν 489/1976 δικαίωμα αναγωγής. Εις ολόκληρον ευθύνη των εξ αναγωγής προσώπων έναντι του ασφαλιστή. Αρχή της τεκμαιρόμενης υπαιτιότητας (όπως προκύπτει από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ για την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, άρθρα 330, 335, 336, 337 ΑΚ): συνάγεται ότι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.