Ο δικηγόρος δικαιούται να ζητήσει αμοιβή για κάθε εργασία, δικαστική ή εξώδικη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης - Συμφωνία μεταξύ εντολέα και δικηγόρου για λήψη αμοιβής κατώτερης των ελάχιστων ορίων, των άρθρων 98 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, είναι άκυρη. ΕφΠειρ 580/2012

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Καλαματιανός Εισηγήτρια: Χ. Πλατιά Δικηγόροι: Π. Πετρόπουλος, Δ. Χασανάκος, Ι. Ξυλαρδιστός Ο δικηγόρος δικαιούται να ζητήσει αμοιβή για κάθε εργασία, δικαστική ή εξώδικη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης - Συμφωνία μεταξύ εντολέα και δικηγόρου για λήψη αμοιβής κατώτερης των ελάχιστων ορίων, των άρθρων 98 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, είναι άκυρη. Έφεση κατά απόφασης προς καταβολή αμοιβής δικηγόρου από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος - αρχικού εντολέα. Για το ορισμένο της αγωγής αρκεί η συμφωνία περί εντολής, το ύψος της αμοιβής και η εκτέλεση της εντολής μετά των αναγκαίων για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως δικαστικών και εξώδικων πράξεων. Δέον να εκτίθεται εκάστη επί μέρους ενέργεια του δικηγόρου σε κάθε υπόθεση και η οφειλομένη αμοιβή και έξοδα γι΄ αυτήν. Δεν επιτρέπεται η αμοιβή να υπολείπεται των ελάχιστων ορίων των άρθρων 98 επ. του Κώδικα δικηγόρων. Συμφωνία για λήψη αμοιβής κατώτερης των ελάχιστων ορίων, πριν ή μετά την εκτέλεση της εργασίας είναι άκυρη. Η σύμβαση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, με την οποία ο δεύτερος αναθέτει στον πρώτο τον χειρισμό μιας υπόθεσής, έναντι αμοιβής δεν τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς έκβασης της δίκης. Για την δικηγορική αμοιβή είναι αδιάφορο αν έγινε εν όλω ή εν μέρει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.