Ανεπίτρεπτη η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής - Απόρριψη σχετικού ισχυρισμού ως δικονομικά απαράδεκτου - Κατά το άρθρο 224 ΚΠολΔ η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής δηλ - των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το επίδικο δικαίωμα είναι απαράδεκτη - Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος περιλάβει στην αγωγή του και αυτοτελές αίτημα (κατ’ άρθρο 70 ΚΠολΔ) αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας, τότε οφείλει να εκθέσει στο εισαγωγικό δικόγραφο με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ακυρότητα, χωρίς να είναι δυνατή η μεταγενέστερη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τις προτάσεις ή, κατά μείζονα λόγο, με την προσθήκη και αντίκρουση, βελτίωση του σχετικού ισχυρισμού με επίκληση και νέων λόγων ακυρότητας, διότι έτσι μεταβάλλεται ανεπίτρεπτα κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ η βάση της αγωγής - Κρίση ότι ο ισχυρισμός, ο οποίος αποτελούσε απαραδέκτως προστεθείσα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο βάση της αγωγής και για το λόγο αυτό απαραδέκτως επαναφερθείσα στο Εφετείο, απορρίφθηκε ως δικονομικά απαράδεκτος και όχι ως ουσιαστικά αβάσιμος. AΠ 460/2013

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Ζιάκας Μέλη: Β. Κριτσωτάκη, Α. Δουλγεράκης, Ν. Πάσσος, Δ. Κόμης Δικηγόροι: Σ. Πολυχρόνης, Γ. Λεβέντης Ανεπίτρεπτη η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής - Απόρριψη σχετικού ισχυρισμού ως δικονομικά απαράδεκτου. Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ ως «πράγματα» νοούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί οι οποίοι συγκροτούν τη βάση και στηρίζουν το αίτημα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου. Με την έννοια αυτή και ο λόγος έφεσης, εφόσον περιέχει τέτοιον αυτοτελή ισχυρισμό, αποτελεί «πράγμα». Δεν στοιχειοθετείται όμως ο λόγος αυτός αν ο (μη απαντηθείς) ισχυρισμός είναι μη νόμιμος ή αλυσιτελής, αόριστος, εκπρόθεσμος και γενικά απαράδεκτος και επομένως δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αν δε προσβάλλεται με την αιτίαση αυτή απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, θα πρέπει ο ισχυρισμός αυτός να είχε προταθεί παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο αλλά και να επαναφέρθηκε παραδεκτά και στον δεύτερο βαθμό. Ο λόγος αυτός αναίρεσης απορρίπτεται ως αβάσιμος, εάν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον κρίσιμο ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό. Ο λόγος αναίρεσης κατ’ άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ ιδρύεται όταν η πλημμέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωμα, η οποία προέρχεται από παραβίαση δικονομικής (και όχι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.