Ευρετήρια (10oς-12ος/2013)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Αλλοδαποί - Η απόρριψη από τη Διοίκηση αιτήματος αλλοδαπού για ανανέωση της άδειας διαμονής του συνιστά μη επιτρεπτή επέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του, όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας - Παραβίαση άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. ΔΠρΠειρ Α200/2013,

σελ. 333.

Αναίρεση εκκλητής αθωωτικής απόφασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Έναρξη προθεσμίας από τη δημοσίευση αυτής. ΑΠ 1083/2013,

σελ. 337.

Ανθρωποκτονία εξ αμελείας διά παραλείψεως - Αεροπορικό ατύχημα - Καταδίκη Διευθύνοντος Συμβούλου της αεροπορικής εταιρίας, Διευθυντή Πτητικής Εκμετάλλευσης - Διευθυντή Εκπαίδευσης των ιπτάμενων πληρωμάτων της αεροπορικής εταιρίας και Αρχιχειριστή των ιπτάμενων πληρωμάτων της αεροπορικής εταιρίας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας διά παραλείψεως, κατά συρροή - Αιτιολογημένη η απόφαση - Κατηγορούμενος που δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα - Υποχρέωση διορισμού διερμηνέα - Δικαστική πραγματογνωμοσύνη - Πότε συνάγεται με βεβαιότητα ότι το δικαστήριο την έλαβε υπόψιν ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. ΑΠ 1015/2013,

σελ. 339.

Απόπειρα λαθρεμπορίας - Αρχή εκτέλεσης - Θα πρέπει η πράξη του δράστη να τελείται ενώπιον τελωνειακών υπαλλήλων κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής των εμπορευμάτων. ΤρΕφΠλΠειρ 755/2013, (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα),

σελ. 361.

Αυθαίρετη δόμηση - Άρθρο 24 Ν 4014/2011 - Αναστολή επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων με την υποβολή αίτησης και την καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου και προστίμου από τον ενδιαφερόμενο - Η ρύθμιση αντίκειται στα άρθρα 24 Συντ. περί σύμφωνης με τις αρχές του ορθολογικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ανάπτυξης της χώρας, 25 παρ. 1 Συντ. περί κράτους δικαίου και 4 παρ. 1 περί της ισότητας των πολιτών. ΣτΕ Ολ 3341/2013,

σελ. 320.

Δημόσια διαθήκη - Ακυρότητα - Προϋποθέσεις. ΠΠρΠειρ 4788/2013,

σελ. 309.

Διαταγή πληρωμής - Τύχη αίτησης αναστολής εκτελέσεως επ’ ευκαιρία ασκήσεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής για αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (Γνωμοδότηση), του Γεώργιου Ν. Διαμαντόπουλου,

σελ. 285.

Έγκριση καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «NORTON ROSE FULBRIGHT, ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΣΩΧΟΥ, ΧΕΙΛΑΣ, KELLY, ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

σελ. 365.

Έγκριση καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρία Κωνσταντίνου Θ. Ζαφείρα, Θωμά Κ. Ζαφείρα και Συνεργατών»,

σελ. 367.

Έγκριση καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ. ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,

σελ. 366.

Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου - Τα Δικαιώματα Αθλητικών Μεταδόσεων στην ΕΕ, του Δημήτρη Μελίδη,

σελ. 296.

Έφεση - Εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης κατά ερήμην αποφάσεως - Λόγοι ανωτέρας βίας - Στοιχεία που πρέπει να έχει η έκθεση εκπρόθεσμης έφεσης - Υποχρέωση κατηγορουμένου για γνωστοποίηση στην εισαγγελική αρχή κάθε αλλαγής της διεύθυνσής του. ΑΠ 564/2013,

σελ. 357.

Κτηματολόγιο - Διόρθωση καταχώρισης ακινήτου με ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Κτήση κυριότητας με τακτική χρησικτησία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. ΜΕφΠειρ 606/2013,

σελ. 307.

Μισθώσεις - Διαταγή απόδοσης - Έννοια δυστροπίας - Ο μισθωτής μόνο μία φορά έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει τα μισθώματα μέσα στην τασσόμενη από το νόμο προθεσμία από την επίδοση της εξώδικης όχλησης του εκμισθωτή, οπότε και ματαιώνεται η έκδοση της διαταγής απόδοσης μισθίου, δεν μπορεί δε να το πράξει για δεύτερη φορά, εκτός αν αυτό οφείλεται σε εύλογη αιτία. ΕιρΑθ 7210/2013,

σελ. 314.

Παύση λειτουργίας του εν Πειραιεί παραρτήματος της λειτουργούσας στο Λονδίνο της Αγγλίας δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία “NORTON ROSE LLP”,

σελ. 365.

Προσωρινή διαταγή - Παραβίαση προσωρινής διαταγής και διαβίβαση στον Εισαγγελέα. Η από 17ης Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του ΕιρΠειρ (άνευ αριθμού), (Παρατηρήσεις: Βασίλειος Σ. Ε. Τσίχλης),

σελ. 316.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ELVEY SHEPHERD ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ PARRY ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

σελ. 367.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «Β. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ & Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΜΑΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

σελ. 367.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ»,

σελ. 365.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ»,

σελ. 368.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚ. ΧΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,

σελ. 366.

Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΝΤΕΓΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

σελ. 367.