Τροποποίηση του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ»

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Με την από 14.5.2013 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, αφού έλαβε υπ΄ όψιν τις διατάξεις του ΠΔ 81/23.5.2005 (ΦΕΚ Α΄ 120), σε συνδυασμό με αυτές του μέχρι τώρα ισχύοντος καταστατικού της, ενέκρινε την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως “VRYSOPOULOS & COMNENOS LAW FIRM”, ως σύμφωνες με τις διατάξεις του ΠΔ 518/1989, ως ισχύει, του ΚτΔ και την δικηγορική δεοντολογία. Σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. 2 και 3 πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης των εταίρων της 6.2.2013, οι εγκριθείσες τροποποιήσεις, με ομόφωνη απόφαση του συνόλου των εταίρων, αφορούν: 1) στην είσοδο νέου εταίρου στην εταιρία, ήτοι της κας Ιλιάδας Ζερβού, Δικηγόρου Σύρου, 2) στην αποχώρηση του εταίρου κ. Ηλία Κομνηνού του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών, 3) στην αλλαγή της επωνυμίας της ανωτέρω δικηγορικής εταιρίας σε «ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ» και στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως “VRYSOPOULOS LAW FIRM” και 4) στη μεταβολή των ποσοστών μεριδίων συμμετοχής των εταίρων, καθώς και την τροποποίηση - κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων της εν λόγω δικηγορικής εταιρίας. Διαχειριστής της εταιρίας παραμένει ο εκ των ιδρυτών-εταίρων κ. Σωκράτης Βρυσόπουλος του Παναγιώτη, Δικηγόρος Πειραιά (ΑΜ 3464) και αναπληρωτής διαχειριστής η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.