Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

DOMAIN NAMES

Die Anwendung des Grundsatzes des guten Glaubens bei der Ubertragung des Urheberrechts von einem Nichtberechtigten - Vergleich zum Recht der Erfindungen, der Kennzeichen und der Bereichsnamen (Domain Names), του Ioanni E. Pitsirikou,

σελ. 120.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων - Άρθρο 11 Ν 2882/2001 - Πρόβλεψη περί υποχρέωσης της αρχής που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση να την ανακαλέσει, εκδίδοντας σχετική βεβαιωτική πράξη εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης αυτού που έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου, αν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξή της δεν έχει ασκηθεί αίτηση για τον δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν έχει καθοριστεί αυτή εξωδίκως - Άρθρο 29 ιδίου Νόμου. ΔΠρΠειρ Α1558/2013,

σελ.164.

ΑΠΙΣΤΙΑ

Απιστία σε βάρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΕΠΕΠ), με βλάβη της περιουσίας της, προκειμένου να ωφεληθεί ο Δήμος. ΤρΕφΚακΠειρ 221/2014,

σελ. 170.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η επίκληση της συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης ως λόγος προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την παρ. 1, περίπτωση γ του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), της Φωτεινής Τοπάλη,

σελ. 131.

Σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων / Ύπαρξη «απρόβλεπτης περίστασης», του Αριστοτέλη Ζαχαρόπουλου,

σελ. 140.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΩΧΩΡΙΑ (OFF-SHORE)

Εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο σε εταιρία, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά η καταστατική έδρα της βρίσκεται στην αλλοδαπή, αφού το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται σύμφωνα με την πραγματική έδρα της εταιρίας, δηλαδή τον τόπο, όπου ασκείται η διοίκηση και πραγματοποιείται ο σκοπός της - Σε περίπτωση εταιρίας, για την σύσταση της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις ιδρύσεως σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η εταιρία θεωρείται αστική, μόνο αν δεν επιδιώκει εμπορικό σκοπό και συμπράττουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα. ΕφΠειρ 268/2013,

σελ. 151.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των Αθηνών του 1974 για τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Ισχύς των άρθρων 10 και 11 αυτού στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη, του Ιωάννη Χ. Κοροτζή,

σελ. 100.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Παρά την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής που προέκυψαν σε βάρος του ως προς την τέλεση κακουργηματικών πράξεων του βιασμού και της ασέλγειας μεταξύ συγγενών, για τις οποίες απειλείται στο νόμο ποινή κάθειρξης με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, ο αιτών κατηγορούμενος έχει αναπτύξει σταθερούς δεσμούς με το κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον, στο οποίο διαβιεί με την οικογένεια του και δραστηριοποιείται ως μέλος της τοπικής κοινωνίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ περαιτέρω δεν επέδειξε κατά το παρελθόν ανάλογη εγκληματική δράση. ΣυμβΠλημΚοζάνης 32/2013,

σελ. 176.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση ουσιωδών ελαττωμάτων, ο εργοδότης έχει τα δικαιώματα της 688 ΑΚ ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (689 ΑΚ) - Μετά την υπαναχώρηση, ο εργοδότης πρέπει να αποδώσει στον εργολάβο το έργο που εκτελέσθηκε ελεύθερο καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε ενώ ο εργολάβος να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που εισέπραξε, τα έξοδα συμβάσεως και όσα δαπάνησε ο εργοδότης για το έργο - Όταν οι ελλείψεις του έργου ανάγονται τόσο σε ουσιώδη, όσο και σε επουσιώδη ελαττώματα και σε συμφωνημένες ιδιότητες και οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται, αντί αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβής, να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά που προκλήθηκε. ΕφΠειρ 109/2014,

σελ.146.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η αρχή της αυτονομίας στην τραπεζική ενέγγυα πίστωση, του Νικόλαου Κ. Μαθιόπουλου,

σελ. 105.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αίτηση υπαγωγής στο Ν 3869/2010 - Συζήτηση της αιτήσεως μετά την τροποποίηση του Ν 3869/2010 με το Ν 4161/2013 - Ενστάσεις των τραπεζών περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως, περί μη απόδειξης της γενικής και μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του και περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματός του - Απόρριψη των ενστάσεων - Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος. ΕιρΠειρ 296/2014,

σελ. 160.

Ένσταση περί δόλιας περιέλευσης στην αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος: απορρίπτεται, καθότι δε νοείται δολιότητα του οφειλέτη μόνο βάσει του γεγονότος ότι προέβη σε ανάληψη υποχρεώσεων των οποίων η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας στους πιστωτές του, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους - Ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος: απορρίπεται, καθώς προκύπτει η γενική και μόνιμη αδυναμία του αιτούντος να αποπληρώσει τις οφειλές του λόγω της μείωσης των εισοδημάτων του - Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος με ορισμό μηνιαίων καταβολών για μία πενταετία - Εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση με ορισμό μηνιαίων καταβολών συνολικού ποσού ανερχόμενου στο 80% της αντικειμενικής αξίας αυτής για μία εικοσαετία. Ορισμός έναρξης των καταβολών της εικοσαετίας για τη διάσωση της κύριας. ΕιρΠειρ 296/2014,

σελ. 160.