Σε περίπτωση ουσιωδών ελαττωμάτων, ο εργοδότης έχει τα δικαιώματα της 688 ΑΚ ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (689 ΑΚ) - Μετά την υπαναχώρηση, ο εργοδότης πρέπει να αποδώσει στον εργολάβο το έργο που εκτελέσθηκε ελεύθερο καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε ενώ ο εργολάβος να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που εισέπραξε, τα έξοδα συμβάσεως και όσα δαπάνησε ο εργοδότης για το έργο - Όταν οι ελλείψεις του έργου ανάγονται τόσο σε ουσιώδη, όσο και σε επουσιώδη ελαττώματα και σε συμφωνημένες ιδιότητες και οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται, αντί αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβής, να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά που προκλήθηκε. ΕφΠειρ 109/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Αρναούτη - Μπλέτσα Δικηγόροι: Σ. Λιόση, Ν. Νικόπουλος Σε περίπτωση ουσιωδών ελαττωμάτων, ο εργοδότης έχει τα δικαιώματα της 688 ΑΚ ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (689 ΑΚ) - Μετά την υπαναχώρηση, ο εργοδότης πρέπει να αποδώσει στον εργολάβο το έργο που εκτελέσθηκε ελεύθερο καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε ενώ ο εργολάβος να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που εισέπραξε, τα έξοδα συμβάσεως και όσα δαπάνησε ο εργοδότης για το έργο - Όταν οι ελλείψεις του έργου ανάγονται τόσο σε ουσιώδη, όσο και σε επουσιώδη ελαττώματα και σε συμφωνημένες ιδιότητες και οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται, αντί αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβής, να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά που προκλήθηκε. Το άρθρο 683 ΑΚ εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει αμφιβολία περί του ποία σύμβαση (πώληση ή μίσθωση έργου) έχουν την πρόθεση να συνάψουν οι συμβαλλόμενοι. Αν το έργο, που εκτελέστηκε έχει επουσιώδη ελαττώματα, τότε ο εργοδότης έχει τα δικαιώματα εκ του άρθρου 688 ΑΚ, χωρίς να είναι απαραίτητο το έργο να έχει αποπερατωθεί ή/και παραδοθεί. Σε περίπτωση ουσιωδών ελαττωμάτων, ο εργοδότης έχει τα δικαιώματα της 688 ΑΚ ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (689 ΑΚ). Μετά την υπαναχώρηση, ο εργοδότης πρέπει να αποδώσει στον εργολάβο το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.