Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αίτηση υπαγωγής στο Ν 3869/2010 - Συζήτηση της αιτήσεως μετά την τροποποίηση του Ν 3869/2010 με το Ν 4161/2013 - Ενστάσεις των τραπεζών περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως, περί μη απόδειξης της γενικής και μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του και περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματός του - Απόρριψη των ενστάσεων - Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος. ΕιρΠειρ 296/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2014, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Ειρηνοδίκης: Ι. Κορδαλή Δικηγόροι: Δ. Μαριόλης, Ε. Τογαντζή, Α. Αμιρίδη, Π. Μπουρλετίδου Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Αίτηση υπαγωγής στο Ν 3869/2010 - Συζήτηση της αιτήσεως μετά την τροποποίηση του Ν 3869/2010 με το Ν 4161/2013 - Ενστάσεις των τραπεζών περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως, περί μη απόδειξης της γενικής και μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του και περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματός του - Απόρριψη των ενστάσεων - Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αίτηση υπαγωγής στο Ν 3869/2010. Συζήτηση της αιτήσεως μετά την τροποποίηση του Ν 3869/2010 με το Ν 4161/2013. Για την προδικασία εφαρμόζεται ο Ν 3869/2010, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το Ν 4161/2013, κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 Ν 4161/2013. Για τη ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος εφαρμόζεται ο Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το νεότερο Ν 4161/2013. Ενστάσεις τραπεζών. Ένσταση περί αοριστίας του δικογράφου της αιτήσεως: απορρίπεται, καθώς η αίτηση περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι α) την κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, β) την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Ένσταση περί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.