Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2015, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Άσκηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά εκκλητής απόφασης πριν τη θέση σε ισχύ του Ν 4274/2014 - Η προθεσμία ήταν ένας μήνας από τη δημοσίευση της απόφασης και όχι από την καταχώρηση αυτής στο ειδικό βιβλίο - Οι δικονομικοί νόμοι εφαρμόζονται για τις διαδικαστικές πράξεις που συντελούνται μετά τη θέσπισή τους και όχι αναδρομικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. ΑΠ 185/2015 (Ε’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 156.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δασική έκταση - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Αντικείμενο της ανακοπής - Προϋποθέσεις για την έγκυρη έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. ΜΠρΠειρ 1952/2014 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

σελ. 126.

ΑΠΕΡΓΙΑ

Έννοια ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με το Ν 1387/1983 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3863/2010 - Δικαίωμα απεργίας - Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει με καταψηφιστική αγωγή τη διακοπή της απεργίας (άρση της προσβολής) καθώς και την απαγόρευσή της (παράλειψή της στο μέλλον). ΕφΘεσ 2674/2013,

σελ. 153.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ

Έννοια ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με το Ν 1387/1983 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3863/2010 - Δικαίωμα απεργίας - Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει με καταψηφιστική αγωγή τη διακοπή της απεργίας (άρση της προσβολής) καθώς και την απαγόρευσή της (παράλειψή της στο μέλλον). ΕφΘεσ 2674/2013,

σελ. 153.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η υπόνοια απάτης (fraud suspicion) στην ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, του Ηλία Δ. Πολλάλη,

σελ. 114.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαταγή πληρωμής με βάση συναλλαγματικές - Στην αίτηση για διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρεται το στοιχείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εμφάνισης των συναλλαγματικών. ΕιρΠειρ 18/2015 (Διαδικασία πιστωτικών τίτλων),

σελ. 124.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Παράβαση διατάξεων για την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης - Ευθύνη του ο εγκεκριμένου αποθηκευτή - αποστολέα για την καταβολή των φόρων με την οποία βαρύνονται τα προϊόντα. ΔΕφΠειρ 148/2015 (Ζ’ Τριμελές Τμήμα),

σελ. 132.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Παρότι έγινε δεκτό από το δικαστήριο ότι κατά το χρόνο επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης, με θυροκόλληση ως εννοεί, «στη διεύθυνση», ο κατηγορούμενος ήταν προσωρινά κρατούμενος, εν τούτοις θεωρεί ως νομότυπη την επίδοση στην ανωτέρω διεύθυνση με την αιτιολογία ότι ο ίδιος δεν γνωστοποίησε, ως όφειλε, στον Εισαγγελέα ότι εκρατείτο αλλά ούτε την αλλαγή της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του, χωρίς όμως να προσδιορίζεται γιατί όφειλε να γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στον Εισαγγελέα - Ο κατηγορούμενος όμως δεν είχε υποχρέωση να ενημερώνει από μόνος του την Εισαγγελία για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του - Εσφαλμένως το δικαστήριο θεώρησε ως έγκυρη την επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως «στη διεύθυνση» και απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. ΑΠ 500/2014 (Ε’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 157.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Η επιβολή πολλαπλού τέλους για τη λαθρεμπορία αφορά κατηγορία ποινικής φύσεως σύμφωνα με την ΕΣΔΑ, δεδομένης της σοβαρής φύσης της παράβασης, του προληπτικού και κατασταλτικού χαρακτήρα της επιβληθείσας κύρωσης, της αυστηρότητας της επαπειλούμενης κύρωσης, αλλά και των σημαντικών επιπτώσεων των επιβληθεισών κυρώσεων για τους προσφεύγοντες.Υπόθεση Καπετάνιος και λοιποί κατά Ελλάδας Προσφυγή 3453/2012, 42941/2012 και 9028/2013 απόφαση της 30.4.2015,

σελ. 172.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

Αερομεταφορές - Ματαίωση της πτήσης λόγω τεχνικού προβλήματος του αεροσκάφους - Κρίση του Δικαστηρίου για την ευθύνη της αεροπορικής εταιρίας σε αποζημίωση των επιβατών. ΔΠρΠειρ 2766/2014 (9ο Μονομελές Τμήμα),

σελ. 142.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Με το άρθρο 23 του νέου Ν 4139/2013, για την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης για μεγάλους διακινητές απαιτείται να συντρέχει, εκτός της κατ’ επάγγελμα τέλεσης, και η επιβαρυντική περίσταση, όχι της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών (άρθρο 23 Α Ν 3459/2006, που έχει καταργηθεί, αλλά) του προσδοκώμενου οφέλους άνω των 75.000 Ευρώ. ΑΠ 759/2014 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 160.

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ζητήματα αρμοδιότητας των δικαστηρίων του Πειραιά σε ναυτικές υποθέσεις (αστικές και ποινικές) και συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου, του Αντώνιου Αλαπάντα,

σελ. 101.

ΠΛΑΝΗ

Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων, κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 του Ν 2338/1994. Πρόκειται για διάταξη περιορισμένης πρακτικής εφαρμογής επί σειρά ετών και συνεπώς δικαιολογημένα ο κατηγορούμενος αγνοούσε ότι η συγκυριακή εκ των πραγμάτων αγοραπωλησία των επίδικων ακινήτων, μπορούσε να θεωρηθεί ως άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων. ΤριμΕφΚακΠειρ 540/2014,

σελ. 166.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Μια απόπειρα προσέγγισης του δικαιώματος ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα (άρθρο 29 παρ. 1, εδ. α του Συντάγματος), του Αλέξανδρου Κριτσίκη,

σελ. 109.

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Απόρριψη αίτησης τράπεζας περί εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία υπερήμερης οφειλέτριας, λόγω αοριστίας ως προς την επίκληση του στοιχείου του επικείμενου κινδύνου - Η επίκληση ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. ΜΠρΠειρ 389/2014 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

σελ. 124.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατ΄ άρθρο 307 παρ. α’ ΚΠΔ σχετικά με την παράλειψη του Ανακριτή να παραγγείλει την αιτηθείσα διενέργεια οικονομοτεχνικής πραγματογνωμοσύνης - Οιονεί ένδικο μέσο. ΣυμβΑΠ 424/2015,

σελ. 168.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαταγή πληρωμής με βάση συναλλαγματικές - Στην αίτηση για διαταγή πληρωμής πρέπει να αναφέρεται το στοιχείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εμφάνισης των συναλλαγματικών. ΕιρΠειρ 18/2015 (Διαδικασία πιστωτικών τίτλων),

σελ. 124.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Απόρριψη αίτησης τράπεζας περί εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία υπερήμερης οφειλέτριας, λόγω αοριστίας ως προς την επίκληση του στοιχείου του επικείμενου κινδύνου - Η επίκληση ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. ΜΠρΠειρ 389/2014 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

σελ. 124.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων, κατ’ άρθρο 28 παρ. 2 του Ν 2338/1994. Πρόκειται για διάταξη περιορισμένης πρακτικής εφαρμογής επί σειρά ετών και συνεπώς δικαιολογημένα ο κατηγορούμενος αγνοούσε ότι η συγκυριακή εκ των πραγμάτων αγοραπωλησία των επίδικων ακινήτων, μπορούσε να θεωρηθεί ως άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων. ΤριμΕφΚακΠειρ 540/2014,

σελ. 166.