Ηλίας Δ. Πολλάλης, Η υπόνοια απάτης (fraud suspicion) στην ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2015, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Ηλίας Δ. Πολλάλης,  Δικηγόρος, Master 2 - Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών & Bordeaux IV, Master 2 - Droit Europeen Compare, Πανεπιστήμιο Paris 2 - Pantheon Assas Ι. Εισαγωγή [1] Γενικός στόχος της στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η βελτίωση της πρόληψης, της ανίχνευσης και των όρων διεξαγωγής των ερευνών για υποθέσεις απάτης, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς επανόρθωσης και αποτροπής χάρη σε αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, και η εφαρμογή δίκαιων διαδικασιών, ιδίως με την καθιέρωση στρατηγικών κατά της απάτης σε επίπεδο Υπηρεσιών της Επιτροπής και Κρατών-Μελών, οι οποίες να σέβονται και να αποσαφηνίζουν τις διαφορετικές ευθύνες των διαφόρων εμπλεκομένων. Οι ελεγκτές πρέπει, κατ’ αρχήν, να εξετάζουν την απάτη, με την πολύ ευρεία έννοια του όρου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απιστίας και εκ προθέσεως παράβασης κανόνων περί δημόσιων προμηθειών [2] . Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για το έτος 2006, ο αριθμός των παρατυπιών που καταγράφησαν στους Διαρθρωτικούς πόρους και στους Πόρους Συνοχής ανήλθε στις 3.216 ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος 2007 ήταν 3.832 [3] . Από τα παραπάνω μεγέθη, προκύπτει ότι οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών έχουν θεσμοθετημένη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.