Απόρριψη αίτησης τράπεζας περί εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία υπερήμερης οφειλέτριας, λόγω αοριστίας ως προς την επίκληση του στοιχείου του επικείμενου κινδύνου - Η επίκληση ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. ΜΠρΠειρ 389/2014 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2015, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Κουτρούμπας Δικηγόρος: Β. Κατσέφτη Απόρριψη αίτησης τράπεζας περί εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην ακίνητη περιουσία υπερήμερης οφειλέτριας, λόγω αοριστίας ως προς την επίκληση του στοιχείου του επικείμενου κινδύνου - Η επίκληση ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Απόρριψη αίτησης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατά υπερήμερης οφειλέτριας τράπεζας λόγω αοριστίας ως προς την επίκληση του στοιχείου του επικείμενου κινδύνου - Ως κίνδυνο η αιτούσα τράπεζα επικαλείται την ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση της καθ’ ης, κάτι όμως που από μόνο του δεν αρκεί για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας της, ούτε το γεγονός αυτό συνιστά κίνδυνο εκποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, επιπλέον δε η αιτούσα δεν ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης έχει προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες διάθεσης της περιουσίας της. Ιδίως δε ανακύπτει ανάγκη επίκλησης συγκεκριμένου κινδύνου δεδομένου ότι η αιτούσα υποβάλλει αίτηση για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μετά την πάροδο άνω των πέντε ετών από τη λύση της σύμβασης λόγω καταγγελίας, χωρίς να δικαιολογεί τι έχει μεταβληθεί στο μεσοδιάστημα το οποίο να συνιστά κίνδυνο για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων - Η αίτηση λόγω της παραπάνω αοριστίας της απορρίπτεται ως απαράδεκτη. [...] Από την προσκομιζόμενη από την αιτούσα υπ’ αριθμ. ... έκθεση επίδοσης του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.