Έννοια ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με το Ν 1387/1983 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3863/2010 - Δικαίωμα απεργίας - Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει με καταψηφιστική αγωγή τη διακοπή της απεργίας (άρση της προσβολής) καθώς και την απαγόρευσή της (παράλειψή της στο μέλλον). ΕφΘεσ 2674/2013

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2015, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Θ. Πεγιαζόγλου Δικηγόροι: Μ. Μόσχου-Νικολαΐδη, Ν. Πάνου Έννοια ομαδικών απολύσεων σύμφωνα με το Ν 1387/1983 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3863/2010 - Δικαίωμα απεργίας - Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει με καταψηφιστική αγωγή τη διακοπή της απεργίας (άρση της προσβολής) καθώς και την απαγόρευσή της (παράλειψή της στο μέλλον). Από τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 εδ. α', 25 παρ. 3 Συντ. και 19 παρ. 1 Ν 1264/1982 συνάγεται ότι η απεργία ανήκει στα υπό του Συντάγματος προβλεπόμενα ατομικά δικαιώματα και εντάσσεται στα συναφή με τη συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα. Το δικαίωμα της απεργίας έχει και διάσταση ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οριοθετείται από το άρθρο 281 ΑΚ. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος απεργίας διαπιστώνεται από το δικαστήριο ύστερα από στάθμιση των αντίθετων συμφερόντων των απεργών και του εργοδότη. Ειδικότερα καταχρηστική είναι η απεργία όταν διεκδικεί αιτήματα, η ρύθμιση των οποίων ανήκει στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Τούτο παρέχει στον εργοδότη την εξουσία να διευθύνει και οργανώνει την επιχείρηση, να αποφασίζει για την οργανική της δομή και διάρθρωση, να συνιστά τμήματα ή εκμεταλλεύσεις και να τα καταργεί και να επιλέγει τα μέσα για την επιδίωξη του οικονομικού του σκοπού. Ο εργοδότης κατά του οποίου στρέφεται η απεργία έχει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.