Αθανάσιος Θ. Καστανίδης, Διαδικαστικές πράξεις θεμελιωτικές εκκρεμοδικίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1215/2012 και τον ΚΠολΔ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αθανάσιος Θ. Καστανίδης,   Δικηγόρος, Υποψ. Δρ. Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ Ι. Προλεγόμενα - Εννοιολογικά στοιχεία της θεμελιωτικής ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας διαδικαστικής πράξης Το άρθρο 29 ΚανΒρ [1] με τον όρο «αγωγές» αναφέρεται συνεκδοχικώς σε κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον δικαστηρίου [2] και αποβλέπει στην παροχή έννομης προστασίας υπό τη μορφή διαγνώσεως του επίδικου δικαιώματος ή έννομης σχέσης [3] , ανεξαρτήτως της μορφής της και του χαρακτηρισμού από τα εθνικά δίκαια [4] . Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η έννοια των εκκρεμών «αγωγών» (29) αντιδιαστέλλεται από τη στενότερη έννοια του «εισαγωγικού της δίκης εγγράφου» που απαντά στο άρθρο 45 Ι β [5] . Η απαίτηση για αυτόνομη επίλυση των ζητημάτων της ευρωπαϊκής εκκρεμοδικίας γεννά ερμηνευτικά ζητήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενδίκων βοηθημάτων εκτός της αγωγής. Η παρούσα μελέτη αποπειράται να δώσει πρακτικές λύσεις σε ειδικά ζητήματα εκκρεμοδικίας που παράγεται από την υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής (ΙΙ), την άσκηση ανακοπής κατά πράξεως εκτέλεσης (ΙΙΙ), την προβολή ενστάσεων (ΙV) και την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (ΙV). II. Το πρόβλημα επί διαταγής πληρωμής Στο εσωτερικό πεδίο, κατά την κρατούσα γνώμη [6] , με την υποβολή αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή την επίδοση της τελευταίας στον καθ’ ου δεν δημιουργείται εκκρεμοδικία και, επομένως, καθίσταται δυνατή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.