Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης προκληθείσας από αμέλεια - Ευθύνη του Δημοσίου Νοσοκομείου σε αποζημίωση του ασθενούς - Αναιρετικός έλεγχος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. ΣτΕ 1123/2015

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Γκότσης Σύμβουλοι: Σ. Μαρκάτης, Ο. Ζύγουρα Πάρεδροι: Χ. Χαραλαμπίδη, Μ. Κρανίτη Δικηγόρος: Γ. Πανούσης Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης προκληθείσας από αμέλεια - Ευθύνη του Δημοσίου Νοσοκομείου σε αποζημίωση του ασθενούς - Αναιρετικός έλεγχος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αγωγή ασθενούς σε βάρος Δημοσίου Νοσοκομείου με αίτημα να υποχρεωθεί το τελευταίο να του καταβάλει ορισμένο ποσό ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε από αμέλεια του ιατρού του Νοσοκομείου. Κρίση του ΣτΕ που εξέτασε την υπόθεση κατ’ αναίρεση του Νοσοκομείου περί του ότι (α) αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των αρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ, το δικαστήριο της ουσίας μπορεί να επιδικάσει υπέρ του ζημιωθέντος αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία του, καθώς επίσης και εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 932 ΑΚ, καθορίζοντας το ποσό, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής και αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά που θέτουν υπόψη του οι διάδικοι, (β) η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο του ΣτΕ, πλην εάν κατά τον προσδιορισμό του ελήφθησαν υπόψη πραγματικά περιστατικά που δεν ήταν επιτρεπτό να συνεκτιμηθούν για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.