Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ένεκα θανάτου επιβάτη προκληθέντος από αεροπορικό ατύχημα - Ευθύνη του Δημοσίου και του αεροπορικού μεταφορέα - Οφειλόμενος τόκος αποζημίωσης. ΣτΕ 21/2015

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Γκότσης Σύμβουλοι: Α. Καλογεροπούλου, Τ. Κόμβου Πάρεδροι: Α. Ρωξάνα, Χ. Χαραλαμπίδη Πάρεδρος ΝΣΚ: Π. Δημόπουλος Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ένεκα θανάτου επιβάτη προκληθέντος από αεροπορικό ατύχημα - Ευθύνη του Δημοσίου και του αεροπορικού μεταφορέα - Οφειλόμενος τόκος αποζημίωσης. Αεροπορικό δίκαιο. Σύμβαση της Βαρσοβίας, κυρωθείσα με τον ΑΝ 596/1937, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα κατά τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές: ο μεταφορέας (συμβατικός, διαδοχικός, πραγματικός) είναι υπεύθυνος για τη ζημιά που επέρχεται σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης του επιβάτη, αν το γεγονός που προκάλεσε το θάνατο ή τη σωματική βλάβη έλαβε χώρα στο αεροσκάφος ή στη διάρκεια των διαδικασιών επιβίβασης ή αποβίβασης. Η ύπαρξη ευθύνης βάσει της Σύμβασης της Βαρσοβίας δεν αποκλείει την ύπαρξη ευθύνης του Δημοσίου που με πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του εμπλέκεται στη διενέργεια των πτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Δημόσιο υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία, κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, ενώ τα δικαστήρια της ουσίας μπορούν, να επιδικάσουν σε βάρος του εύλογη κατά την κρίση τους χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, λόγω ψυχικής οδύνης, δηλαδή χρηματική ικανοποίηση ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης οφειλόμενης στο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.