Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - Λαθρεμπορία. ΑΠ 396/2015 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Ρουμπής Μέλη: Κ. Φράγκος (εισηγητής), Ι. Γιαννακόπουλος, Μ. Βασιλάκη, Β. Καπελούζος Εισαγγελέας: Ε. Ρασιδάκης Δικηγόρος: Α. Ζαχαριάδης Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - Λαθρεμπορία. Στοιχεία λαθρεμπορίας. Τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δημεύονται. Αν ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με την αξία cif προσαυξημένη με τις επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αντικείμενα της λαθρεμπορίας που δημεύθηκαν. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς δεν γίνεται μνεία ή δεν βεβαιώνεται ότι δεν δημεύθηκαν ή ότι δεν κατέστη δυνατόν να δημευθούν τα εισαχθέντα εμπορεύματα που ήταν αντικείμενο της λαθρεμπορίας και ότι για το λόγο αυτό επιβάλλεται χρηματική ποινή. Ανυπαρξία αναφοράς ως προς τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε το ύψος της επιβληθείσας χρηματικής ποινής και ειδικότερα αν στο ποσό των 71.024,22 ευρώ, που αόριστα αναφέρεται στο διατακτικό ότι αντιστοιχεί στην αξία cif των εμπορευμάτων αυτών, περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις και δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Κατά το άρθρο 155 παρ. 1 α, β, 2α και 157 παρ. 1β του Ν 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», που ισχύει από 1.1.2002, λαθρεμπορία είναι οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα και αν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.