Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2015, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ακύρωση παράλειψης της Διοίκησης να προβεί σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας - Αναδρομική ισχύς της σχετικής απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση. ΣτΕ Ολ 4446/2015,

σελ. 362.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη, της Παναγιώτας Ι. Μπαράκου,

σελ. 314.

ΔΙΑΔΙΚΟΙ

Διακοπή της δίκης σε περίπτωση θανάτου διαδίκου. Επανάληψη της δίκης με κοινοποίηση δικογράφου στον κληρονόμο του θανόντος διαδίκου. Αναίρεση λόγω παραβίασης κανόνα ουσιαστικού δικαίου. ΑΠ 618/2015 (Β1’ Πολιτικό Τμήμα),

σελ. 353.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Η προβλεπόμενη από την παρ. 7 του άρθρου 349 ΚΠΔ αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγω ανώτερης βίας για την αναβολή και δεν περιλαμβάνεται στους περιορισμούς προηγουμένων παραγράφων του άρθρου 349. ΑΠ 1269/2015,

σελ. 370.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Υπαγωγή προβληματικής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 46 επ. Ν 1892/1990 - Αίτηση ανάκλησης της απόφασης με την οποία η επιχείρηση υπήχθη στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης - Κρίση του δικάσαντος την αίτηση ανάκλησης δικαστηρίου περί της δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης αυτής. ΕφΠειρ 678/2014,

σελ. 333.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 469 του ΚΠΔ σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί συνάφειας (άρθρα 128 και 131 ΚΠΔ) το επεκτατικό αποτέλεσμα της άσκησης ενδίκου μέσου ενός από τους συγκατηγορουμένους, ακόμα και αν χορηγείται μόνο σε αυτόν από τον νόμο, ωφελεί και τους υπόλοιπους, εφόσον οι λόγοι που προβάλλονται αφορούν παραβάσεις τις διαδικασίας και δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο εκείνου που το άσκησε. AΠ 952/2014 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 374.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το εφαρμοστέο δίκαιο επί ναυτεργατικού ατυχήματος, του Νικόλαου Κ. Μαθιόπουλου,

σελ. 292.

ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Μετατροπή οριζοντίων ιδιοκτησιών σε αυτοτελείς- κάθετες ιδιοκτησίες χωρίς τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Ν 4178/2013 και της διαδικασίας, που ορίζεται στον Ν 1562/1985. ΜΠρΝαυπλίου 50/2016,

σελ. 344.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας, της Κυριακής Παππά,

σελ. 307.

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

Οι καταχωριζόμενες στη φορτωτική συμπληρωματικές ρήτρες είναι ισχυρές και υποχρεώνουν τους συμβληθέντες, εφ’ όσον δεν αντίκεινται στα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη ή σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, δυνάμενες να αντιταχθούν και κατά του νομιμοποιουμένου ως κατόχου ή κομιστού φορτωτικής. ΜEφΠειρ 37/2015,

σελ. 384.