Παναγιώτα Ι. Μπαράκου, Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2015, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Παναγιώτα Ι. Μπαράκου,   Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ι. Εισαγωγή Οι διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα διέπονται από μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, ήτοι γενικούς νόμους ή και κωδικοποιήσεις νόμων, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, με βασικά νομοθετήματα τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με τα προεδρικά διατάγματα 59/2007 και 60/2007 αντίστοιχα. Στις οδηγίες αυτές ρυθμίζονται με τρόπο λεπτομερειακό η έννοια και οι διακρίσεις των δημοσίων συμβάσεων, με την οδηγία 2004/17/ΕΚ ρυθμίζονται ειδικώς δημόσιες συμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς (ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών), ενώ με την οδηγία 2004/17/ΕΚ γενικότερα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει αυστηρούς κανόνες, βάσει των οποίων δημοπρατούνται τα έργα, οι υπηρεσίες και οι προμήθειες, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών, πάντα με γνώμονα την τήρηση των βασικών και θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Ειδικότερα, οι διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών είναι η ανοικτή διαδικασία, η κλειστή, ο ανταγωνιστικός διάλογος και οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Όσον αφορά στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της Οδηγίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.