Υπαγωγή προβληματικής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 46 επ. Ν 1892/1990 - Αίτηση ανάκλησης της απόφασης με την οποία η επιχείρηση υπήχθη στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης - Κρίση του δικάσαντος την αίτηση ανάκλησης δικαστηρίου περί της δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης αυτής. ΕφΠειρ 678/2014

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2015, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Σωτηροπούλου Εφέτες: Ι. Χρονόπουλος, Π. Χουζούρης Δικηγόροι: Τ. Παπακώστα, Δ. Αντωνόπουλος Υπαγωγή προβληματικής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 46 επ. Ν 1892/1990 - Αίτηση ανάκλησης της απόφασης με την οποία η επιχείρηση υπήχθη στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης - Κρίση του δικάσαντος την αίτηση ανάκλησης δικαστηρίου περί της δυνατότητας ανάκλησης της απόφασης αυτής. Ειδική εκκαθάριση προβληματικής επιχείρησης υπό το προϊσχύσαν δίκαιο (ήτοι το δίκαιο που ίσχυε προ της έναρξης ισχύος του σήμερα ισχύοντος Πτωχευτικού Κώδικα, Ν 3588/2007). Άρθρα 46 επ. Ν 1892/1990: κάθε επιχείρηση που έχει αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της για οικονομικούς λόγους ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσεως πληρωμών ή έχει πτωχεύσει ή τελεί υπό την διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών της ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση οιασήποτε μορφής ή παρουσιάζει έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, υπάγεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ύστερα από αίτηση πιστωτή ή πιστωτών της που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και απόφαση του Εφετείου της περιφέρειας, όπου εδρεύει, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η σχετική απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και δεν δύναται να ζητηθεί η αναστολή της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.