Ευθύνη από αδικοπραξία - Ικανότητα καταλογισμού - ΑΚ 915 παρ. 1 - Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων και ψυχική ή διανοητική διαταραχή - Αποφασιστικός περιορισμός της λειτουργίας της κρίσεως. (Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης). ΜΕφΠειρ 235/2015

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Δούκα (Εφέτης) Δικηγόροι: Ι. Παπαδόπουλος, Α. Τσιαντής Ευθύνη από αδικοπραξία - Ικανότητα καταλογισμού - ΑΚ 915 παρ. 1 - Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων και ψυχική ή διανοητική διαταραχή - Αποφασιστικός περιορισμός της λειτουργίας της κρίσεως. Για τη θεμελίωση της αδικοπραξίας, ως νόμιμου λόγου θεμελιωτικού αποζημίωσης του ζημιωθέντος, εκτός των άλλων απαιτείται και υπαιτιότητα του ζημιώσαντος, δράσης με την έννοια ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη αυτού προέρχεται από την ελεύθερη και ευσυνείδητη βούλησή του και επομένως καταλογίζεται σ’ αυτόν. Τέτοια περίπτωση μη καταλογισμών υπάρχει κατά το άρθρο 915 παρ. 1 ΑΚ όταν ο δράστης κατά την τέλεση της πράξης δεν είχε συνείδηση των πραττομένων. Ως έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων νοείται η σοβαρή διαταραχή της κανονικής ψυχολογικής σχέσεως μεταξύ του «εγώ» και του εξωτερικού κόσμου η οποία έχει ως συνέπεια την απώλεια είτε ως «άνευ συνειδήσεως» είτε της συναισθήσεως του περιβάλλοντος. Η διατάραξη αυτή της συνειδήσεως υπάρχει συνήθως στις καταστάσεις οξείας μέθης που δημιουργείται από τη χρήση οινοπνεύματος ή άλλων τοξικών ουσιών Για την απαλλαγή αυτού που προκάλεσε τη ζημία, από την υποχρέωση αποζημιώσεως εκείνου, στον οποίο επήλθε η ζημία, απαιτείται αφενός η ύπαρξη ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του φερόμενου ως υπαιτίου, κατά τον χρόνο που εκδηλώθηκε η ζημιογόνος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.