Θαλάσσια φορτωτική - Διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας - Δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου. ΕιρΧανίων 408/2015 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Σ. Ντην Δικηγόροι: Γ. Πράσσος, Α. Φουντουλάκη (αιτούσας), Δ. Ψυχάρης (καθ’ ων η αίτηση) Θαλάσσια φορτωτική - Διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας - Δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου. Θαλάσσια φορτωτική. Πληρωμή της αξίας του φορτίου και του ναύλου μέσω ανέκκλητης τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης (irrevocable letter of credit) πληρωτέας εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της φορτωτικής, εκδιδόμενη από τον θαλάσσιο μεταφορέα κατά τη φόρτωση του φορτίου, έναντι τελικής παρουσίασης και παράδοσης των πρωτοτύπων εγγράφων που προβλέπονταν στη σύμβαση πώλησης στην αιτούσα. Ρητή συμφωνία ότι η κυριότητα του φορτίου θα περιεχόταν στην αιτούσα με την έκδοση της ανέκκλητης τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης και την εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας και τη συνακόλουθη παράδοση της φορτωτικής και των υπόλοιπων σχετικών με το ένδικο φορτίο προσαγόμενων εγγράφων. Πληρωμή του τιμήματος και του προπληρωμένου ναύλου από την τράπεζα που εξέδωσε την τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Οπισθογράφηση της φορτωτικής στην αιτούσα από την τράπεζα, έτσι η αιτούσα κατέστη νόμιμη κομίστρια. Μη εκφόρτωση του φορτίου στο συμφωνημένο λιμένα εκφόρτωσης στη Λιβύη από τους καθών λόγω άρνησης των τοπικών αρχών εκφόρτωσης ετέρου φορτίου του πλοίου και όχι του επίδικου, το οποίο (επίδικο) αρνήθηκαν να εκφορτώσουν οι ίδιοι οι καθών (δύο φορές). Μη ενημέρωση της αιτούσας από τους καθών για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.