Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Προστασία Καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Στεγαστικό δάνειο σε συνάλλαγμα (ελβετικό φράγκο). ΠΠρΠειρ 619/2016,

σελ. 140.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ

Επίκαιροι προβληματισμοί για τις περιπτώσεις Διαφθοράς στις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα, του Παναγιώτη Δέγλερη,

σελ. 126.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Μια ακόμα προσπάθεια για αποσαφήνιση των πτυχών της δικαιοκρατικής ή δίκαιης δίκης με βάση την πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ, των Χρήστου Σατλάνη, Μαριλένας Κατσογιάννου,

σελ. 100.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Μάρτυρες Επιθεωρητές - Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης - Απαλλαγή αυτών από την υποχρέωση μαρτυρίας στο ακροατήριο - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα - παθητική δωροδοκία- πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η τέλεση του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας. ΠεντΕφΠειρ 553, 587/2015,

σελ. 176.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αντέφεση - Τρόπος άσκησης - Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων - Σύμβαση Βρυξελλών - Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Εφαρμοστέο Δίκαιο σε ναυτεργατικά ατυχήματα - Σύμβαση Ρώμης - Κανόνες αμέσου εφαρμογής - Ν 551/1915 - Θάνατος ναυτικού επί πλοίου - Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Χρηματική οφειλή σε αλλοδαπό νόμισμα - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ΜEφΠειρ 65/2015,

σελ. 151.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εξωτερική κοινοτική διαμετοκόμιση - Απόφαση του δικάσαντος Δικαστηρίου επί της εφέσεως που ασκήθηκε για την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης που απέρριψε την προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης επιβολής των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. ΔΕφΠειρ 318/2015 (Τμήμα Δ’ Τριμελές),

σελ. 166.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Χρήση πετρελαίου θέρμανσης αντί κίνησης για τη λειτουργία ατμολέβητα. ΑΠ Ολ 1/2016,

σελ. 173.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης λόγω μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων - Αντισυνταγματική η σχετική νομοθετική ρύθμιση - Δεκτή εν μέρει η αίτηση - Υποχρεώνει το καθ’ ου να δέχεται προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης τις υπηρεσίες των αιτούντων και να καταβάλλει το 100% των αποδοχών τους. ΜΠρΠειρ 704/2014 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

σελ. 157.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αναστολή εκτέλεσης πράξης επιβολής προστίμου - Στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 202 ΚΔΔ μέτρων. ΔΠρΠειρ Ν666/2015,

σελ. 170.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αξιώσεις εναγόντων που υπέστησαν περιουσιακή ζημία, καθώς και σοβαρή σωματική και ηθική βλάβη κατά του εναγόμενου ιδιοκτήτη και οδηγού του ζημιογόνου ΙΧΕ οχήματος και της ασφαλιστικής του εταιρίας. ΜΠρΑθ 892/2016 (Διαδικασία Αυτοκινήτων),

σελ. 148.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Εκκρεμοδικία - Προϋποθέσεις - Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο - Μη απόδοση ΦΠΑ - Ταυτότητα πράξεων - Δεκτή η ένσταση εκκρεμοδικίας. ΤρΠλημΑθ 36938/2015,

σελ. 185.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Επίδομα αλλοδαπής πολιτικών υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου - Νομική φύση του επιδόματος αυτού υπό το καθεστώς του Ν 2238/1994 - Δήλωση διοικούμενου περί μερικής ανάκλησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του και αναγνώρισης του αποζημιωτικού χαρακτήρα του εν λόγω επιδόματος, με αίτημα επιστροφής του αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου - Κρίση του Διοικητικού Εφετείου επί της εφέσεως που άσκησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου που έκανε δεκτή την σχετική προσφυγή του διοικούμενου κατά της άρνησης της φορολογικής αρχής να αναγνωρίσει τον αποζημιωτικό χαρακτήρα του εν λόγω επιδόματος και να επιστρέψει σε αυτόν τον παρακρατηθέντα φόρο. ΔΕφΠειρ 2670/2015 (Τμήμα H’ Μονομελές),

σελ. 159.