Εξωτερική κοινοτική διαμετοκόμιση - Απόφαση του δικάσαντος Δικαστηρίου επί της εφέσεως που ασκήθηκε για την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης που απέρριψε την προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης επιβολής των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. ΔΕφΠειρ 318/2015 (Τμήμα Δ’ Τριμελές)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Παπαγεωργίου Εφέτες: Δ. Τζαφά, Κ. Λουκαΐδης Εξωτερική κοινοτική διαμετοκόμιση - Απόφαση του δικάσαντος Δικαστηρίου επί της εφέσεως που ασκήθηκε για την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης που απέρριψε την προσφυγή κατά της διοικητικής πράξης επιβολής των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. Εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση. Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού δασμολογίου. Άρθρο 91 αυτού: το καθεστώς της εξωτερικής διαμετακόμισης επιτρέπει την κυκλοφορία μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μη κοινοτικών εμπορευμάτων, χωρίς τα εμπορεύματα αυτά να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις ούτε σε μέτρα εμπορικής πολιτικής. Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/1993 περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992. Άρθρο 341 αυτού: κάθε εμπόρευμα, για να κυκλοφορεί σύμφωνα με το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, πρέπει να αποτελεί, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος τμήματος, αντικείμενο δήλωσης ορισμένου τύπου (Τ1). Διαπίστωση παράβασης των διατάξεων σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης και επιβολή στην επιχείρηση που κρίθηκε υπόχρεη για την τήρηση αυτή των αναλογούντων δασμών και φόρων. Κρίση του Δικαστηρίου που έκρινε την υπόθεση κατ’ έφεση περί του ότι η εκκαλούσα επιχείρηση δεν προσκόμισε σχετική απόδειξη παραλαβής Τελωνείου προορισμού των ένδικων εμπορευμάτων, δεν απέδειξε ότι αυτά μεταφέρθηκαν πράγματι στην Ιταλία και όχι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.