Αναστολή εκτέλεσης πράξης επιβολής προστίμου - Στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 202 ΚΔΔ μέτρων. ΔΠρΠειρ Ν666/2015

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2016, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Β. Μπάλλα Δικηγόρος: Γ. Χλωρός Αναστολή εκτέλεσης πράξης επιβολής προστίμου - Στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο, δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ' εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 202 ΚΔΔ μέτρων. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξης επιβολής προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ). Δυνάμει των άρθρων 200 και 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης αναστέλλεται, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη, την οποία επικαλείται, προέρχεται από τα μέτρα αυτά. «Ανεπανόρθωτη βλάβη» του αιτούντος όταν η αποσόβησή της καθιστά συνταγματικά επιβεβλημένη την παροχή προσωρινής προστασίας. Νοείται ως τέτοια και η βλάβη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής. Αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης κατά των παγίων στοιχείων (εξοπλισμού, επίπλων κ.λπ.) της επιχείρησης του αιτούντος, της επαγγελματικής του στέγης και της οικίας του, καθώς εκ των ετήσιων εισοδημάτων του, κρίνεται ότι η βλάβη που θα προκληθεί σε αυτόν, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης των ανωτέρω...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.