Πότε μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης. ΕφΠειρ 97/2016

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Τσουτσάνη Εισηγήτρια: Ε. Λιούλη Δικηγόροι: Σ. Φιλιπποπούλου, Χ. Πολυζόπουλος, Δ. Δρακουλόγκωνας Πότε μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης. Ως ανύπαρκτες χαρακτηρίζονται αφενός μεν οι ανυπόστατες αποφάσεις και αφετέρου οι ανίσχυρες ή αυτοδικαίως άκυρες, οι οποίες, αν και έχουν τη μορφή δικαστικής αποφάσεως, δεν έχουν κατά νόμο ισχύ, λόγω σοβαρότατου δικονομικού ελαττώματος. Η περιοριστική απαρίθμηση των περιπτώσεων ανίσχυρου ή αυτοδίκαιης ακυρότητας των δικαστικών αποφάσεων στην ΚΠολΔ 313 παρ. 1, δεν εμποδίζει την επέκτασή τους, με βάση τη γενικότερη νομοθετική αρχή, η οποία διέπει τη δίκη ως έννομη σχέση. Η αγωγή για αναγνώριση της ανυπαρξίας δικαστικής απόφασης αποκλείεται αν η απόφαση έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. Ανυπαρξία κατά την ΚΠολΔ 313 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ υπάρχει και όταν: α) ο διάδικος είχε αποβιώσει πριν αρχίσει η εκκρεμοδικία και β) ο φερόμενος ως εναγόμενος δεν είχε αποκτήσει την ιδιότητα του διαδίκου, διότι δεν του είχε επιδοθεί νομίμως αντίγραφο της αγωγής. Σε περίπτωση εκκρεμούς ποινικής αγωγής, η οποία επηρεάζει τη διάγνωση της διαφοράς, η αναβολή της συζήτησης απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, η κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΠ. [...] Νόμιμα εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η υπό κρίση από 17.6.2014 και με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.