Εξαίρεση ναυτιλιακών επιχειρήσεων από το ειδικό τέλος ακινήτων του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 για το έτος 2013 για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα στην Ελλάδα γραφεία. ΔΕφΠειρ 481/2016

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Σώκος Εισηγητής: Π. Μαρινάκης Δικηγόροι: Λ. Μαραβέλης, Μ. Γκίκα Εξαίρεση ναυτιλιακών επιχειρήσεων από το ειδικό τέλος ακινήτων του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 για το έτος 2013 για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα στην Ελλάδα γραφεία. Η ειδική φορολογία του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 επιβλήθηκε ως αντικίνητρο για την πάταξη της φοροαποφυγής που παρατηρείται σε ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρίες, δηλαδή σε εταιρίες που δεν έχουν δραστηριότητα στη χώρα, στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική τους έδρα και των οποίων οι μετοχές ή οι παραστατικοί τίτλοι είναι κατά κανόνα ανώνυμοι, με συνέπεια η μυστικότητα που περιβάλλει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους να παρέχει τη δυνατότητα στους πράγματι κυρίους των ακινήτων να παραμένουν ανώνυμοι και να φοροαποφεύγουν σε σχέση με το ακίνητο. Για να προκύψει εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του ΑΝ 89/1967 όταν υφίσταται ιδιοχρησιμοποίηση, λαμβάνεται υπόψη ότι ιδιοχρησιμοποίηση του ακινήτου ως γραφείου ή αποθήκης υφίσταται και κατά το μετά την κτήση του ακινήτου εύλογο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ενεργούνται προπαρασκευαστικές εργασίες αναγκαίες για την ιδιοχρησιμοποίησή του. [...] Στο άρθρο 15 του Ν 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 330), όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.