Παροχές κοινωνικής ασφάλισης. ΣτΕ 1485/2016

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Γκότσης Εισηγήτρια: Χ. Χαραλαμπίδη Δικηγόρος: Α. Κανελλοπούλου Παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Οι διατάξεις των Ν 1892/1990, Ν 3454/2006 και Ν 3631/2008 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, καθ΄ ο μέρος δεν προβλέπουν χορήγηση του επιδόματος για τρίτο τέκνο και σε πολίτη τρίτου κράτους που είναι σύζυγος και μητέρα υπηκόων Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα, λόγω εργασίας του συζύγου, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 12, 17 και 39 ΣυνθΕΚ και των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών 1612/1968 και 1408/1971 και της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Τούτο, δεδομένου ότι άρνηση χορήγησης της ενλόγω παροχής στην περίπτωση αυτή θέτει σε δυσμενέστερη θέση τα πιο πάνω μέλη της οικογένειας που έχουν ιθαγένεια της Ένωσης σε σχέση με τα μέλη οικογένειας που έχουν ελληνική υπηκοότητα, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους να διακινούνται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαμένουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. [...] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της .../18.9.2009 απόφασης της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του ΟΓΑ, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση της αιτούσας κατά της .../4.5.2009 απόφασης του Προϊσταμένου του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ίδιου Οργανισμού και το από 9.7.2008 αίτημα αυτής να της χορηγηθεί το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.