Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή και απορρόφηση της πράξης αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από την πράξη της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Μετατροπή ποινής. Η ποινή κάθειρξης 5 ετών μετατρέπεται σε χρηματική. (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα). ΑΠ 130/2017 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Γ. Σακκάς Μέλη: Β. Καπελούζος, Δ. Γεώργας, Δ. Τζιούβας, Ι. Μπαλιτσάρης (Εισηγητής) Εισαγγελέας: Α. Ακριτίδης Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή και απορρόφηση της πράξης αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από την πράξη της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Μετατροπή ποινής. Η ποινή κάθειρξης 5 ετών μετατρέπεται σε χρηματική. Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Επιεικέστερη η νέα διάταξη του άρθρου 66 Ν 4174/2013, σε σχέση με την προϊσχύσασα του άρθρου 19 Ν 2523/1997. Φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή ανάμεσα στην πράξη της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και της φοροδιαφυγής, βάσει του επιεικέστερου νέου νόμου, εφόσον τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση πράξης φοροδιαφυγής. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων απορροφάται από τη φοροδιαφυγή και δεν τιμωρείται αυτοτελώς. Ωστόσο, εν προκειμένω δεν διαλαμβάνεται παραδοχή στην απόφαση ότι τα εικονικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν πράγματι για την τέλεση κάποιας από τις πράξεις φοροδιαφυγής και συνεπώς, δεν υπάρχει απορρόφηση. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Μη ταπεινά αίτια. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού. Πρότερος έντιμος βίος. Προβλήθηκε αορίστως, αφού δεν αρκεί το λευκό ποινικό μητρώο, ούτε η απουσία επίμεμπτης συμπεριφοράς, ούτε και η συνήθης ανθρώπινη συμπεριφορά για τη θεμελίωση του εν λόγω ελαφρυντικού....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.