Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ευθύνη Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως υπεύθυνης επεξεργασίας κατά την αποστολή στους πελάτες της ενημερωτικών σημειωμάτων που τους αφορούν. ΣτΕ 150/2017 (Τμήμα Δ’)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2017, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Αντιπρόεδρος: Δ. Πετρούλιας Σύμβουλοι: Η. Μάζος, Β. Κίντζιου Πάρεδροι: Μ. Σωτηροπούλου, Μ. Αθανασοπούλου Δικηγόρος: Κ. Μητσάκου Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ευθύνη Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως υπεύθυνης επεξεργασίας κατά την αποστολή στους πελάτες της ενημερωτικών σημειωμάτων που τους αφορούν. Η Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων οφείλει να αποστέλλει στους πελάτες της ενημερωτικά σημειώματα που τους αφορούν στην ταχυδρομική διεύθυνση που αυτοί της έχουν δηλώσει. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης ότι ο πελάτης είχε δηλώσει προς την Εταιρία ως διεύθυνση κατοικίας του αυτή στην οποία η Εταιρία του απέστειλε τα ενημερωτικά σημειώματα που αφορούσαν την πορεία του χαρτοφυλακίου του. Εξαιτίας αυτού, η Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ευθύνεται τόσο για την παράνομη επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη - υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, η οποία συνίσταται στην καταχώρηση, χρήση, διατήρηση και διαβίβαση των δεδομένων αυτών, όσο και για την παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από κάθε αθέμιτη επεξεργασία. Περαιτέρω, για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης του Ν 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων δεν απαιτείται η επέλευση βλάβης του υποκειμένου των δεδομένων, συνεπώς το γεγονός ότι ενδεχομένως το πρόσωπο στο οποίο τελικά περιήλθαν τα προσωπικά δεδομένα θα είχε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.