Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2017, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΠΑΤΗ

Προϋποθέσεις συνδρομής της κατ’ επάγγελμα τέλεσης της απάτης. Έλλειψη αιτιολογίας καθώς δεν αιτιολογείται η κατ’ εξακολούθηση τέλεση της απάτης και δεν προσδιορίζονται οι μερικότερες πράξεις. ΑΠ 1570/2017 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 360.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης για διατήρηση αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασική αναδασωτέα έκταση. Οι δυσμενείς συνέπειες αίρονται εφόσον τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές παραδοθούν οικειοθελώς προς κατεδάφιση ή όταν ο ενδιαφερόμενος προβεί στην κατεδάφισή τους. ΔΕφΠειρ 384/2017,

σελ. 354.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ευθύνη Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως υπεύθυνης επεξεργασίας κατά την αποστολή στους πελάτες της ενημερωτικών σημειωμάτων που τους αφορούν. ΣτΕ 150/2017 (Τμήμα Δ’),

σελ. 350.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Ο ρόλος των κινήτρων στα εγκλήματα εμπρησμού και η ποινική διάσταση της πυρομανίας, του Ανδριανού Γκουρμπάτση,

σελ. 309.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ

Νομικά ζητήματα θαλάσσιας αρωγής, του Αντώνιου Αλαπάντα,

σελ. 300.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 1 Ν 663/1977 στην ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα. Η έλλειψης κοινοποίησης της ατομικής βεβαίωσης κατά τον ΚΕΔΕ στον οφειλέτη καθιστά ακυρωτέες τις πράξεις εκτέλεσης. ΔΕφΠειρ 5154/2017 (9ο Τριμελές Τμήμα),

σελ. 357.

ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ

Κατά την έννοια του άρθρου 23 παρ. 1 του κανονισμού Βρυξέλλες Ι, σε περίπτωση που περιέχεται ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας σε συμφωνητικό μεταξύ δύο εταιριών, οι εκπρόσωποι της μίας εξ αυτών δεν μπορούν να επικαλεστούν τη ρήτρα προκειμένου να αμφισβητήσουν τη διεθνή δικαιοδοσία δικαστηρίου προς εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί κατ’ άρθρα 71 και 926 ΑΚ η εις ολόκληρον ευθύνη τους για φερόμενη ως αδικοπρακτική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κ. Μαθιόπουλος). ΔΕΕ υπόθ. C-436/2016, απόφ. της 28.6.2017,

σελ. 342.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήση πλαστού εγγράφου. Στοιχεία των αδικημάτων. Κακουργηματική μορφή. Πραγματικά περιστατικά. ΑΠ 1051/2017 (Ε’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 364.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Το τεκμήριο αθωότητας και η ισχύς του στην αστική δίκη μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας - Η εξέλιξη της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του Αρείου Πάγου (Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση ΑΠ 715/2017 [Α1 Πολιτικού Τμήματος]), της Χρυσούλας Πλατιά,

σελ. 292.

Δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες μετά την αμετάκλητη αθώωση του κατηγορουμένου ερμηνεύουν, για τις ανάγκες της νέας δίκης, την ποινική αθωωτική απόφαση, κατά τρόπο που δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς την προηγούμενη απαλλαγή του παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητάς του. ΑΠ 715/2017 (Α1’ Πολιτικό Τμήμα),

σελ. 327.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ύπαρξη κατάθεσης του αιτούντος δεν εμποδίζει τη ρύθμιση αφού καλύπτει τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειάς του. Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν 3869/2010 είναι και η μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Αποτελείται από δύο στοιχεία, την αδυναμία πληρωμών και τη μονιμότητα αυτής. (Παρατηρήσεις: Χρήστος Γεωργακόπουλος). ΜΠρΝάξου 46/2017,

σελ. 329.