Εργατικό ατύχημα. Αγωγή περί ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Παραγραφή εν επιδικία. Αοριστία αγωγής. Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Τμηματική ανάθεση του έργου. Αυτεπιστασία. ΄Εννοια εργολάβου και προστηθέντων. Επιβλέπων μηχανικός. Κύριος του έργου. Νόμω υπεύθυνοι. ΕφΠειρ 630/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε.-Α. Κεχαγιά Δικηγόροι: Θ. Βασιλειάδου, Δ. Πάτρας Εργατικό ατύχημα. Αγωγή περί ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Παραγραφή εν επιδικία. Αοριστία αγωγής. Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Τμηματική ανάθεση του έργου. Αυτεπιστασία. ΄Εννοια εργολάβου και προστηθέντων. Επιβλέπων μηχανικός. Κύριος του έργου. Νόμω υπεύθυνοι. Εργατικό ατύχημα τεχνίτου οικοδομής προκληθέν από πτώση από ύψος λόγω παράλειψης κατασκευής ξυλοτύπων από τον εργολάβο με αποτέλεσμα να καταστεί μερικά ανάπηρος. Νομοθετήματα από τις διατάξεις των οποίων προβλέπονται τα μέτρα ασφαλείας. Δεν συντρέχει παραγραφή εν επιδικία. Απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής περί χρηματικής ικανοποίησης σε περίπτωση που στρέφεται και κατά εκείνου που με μίσθωση έργου ανέθεσε στον υπαίτιο την εκτέλεση αυτού. Εν προκειμένω δεν αποδείχθηκε ότι η εναγομένη είχε επιφυλάξει στον εαυτό της τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου, προϋπόθεση αναγκαία για τη θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης της, εφόσον η παράληψη λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και της τήρησής τους, που συνδέονται αιτιωδώς με το ατύχημα, αφορούν το ειδικότερο τμήμα του καλουπώματος και της σκυροδέτησης, εργασία δηλαδή την οποία η εναγομένη είχε αναθέσει σε εργολάβο, έχοντας ορίσει και ειδικό επιβλέποντα μηχανικό, ώστε να μην έχει η ίδια αυτοτελή υποχρέωση τήρησής τους. Η ανέγερση της οικοδομής με το σύστημα της αυτεπιστασίας, δεν οδηγεί σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.