Κατοδιολιευτική δωρεά καθέτου ιδιοκτησίας προς (εναγόμενο) αδερφό του οφειλέτη - πρώτου εναγομένου προς τον σκοπό ματαιώσεως της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως καταβολής υπολοίπου καθαρής εργολαβικής αμοιβής της εναγούσης εναντίον του οφειλέτη. Πότε η δικαιοπραξία καθίσταται καταδιολευτική. Παραγραφή δικαιώματος. Φύση εμπορικών - εργολαβικών αξιώσεων και απαιτήσεων εκ συναλλαγματικών. ΤρΕφΠειρ 539/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Νομικού Δικηγόροι: Μ. Κατσάλας, Σ. Φαζάκης Κατοδιολιευτική δωρεά καθέτου ιδιοκτησίας προς (εναγόμενο) αδερφό του οφειλέτη - πρώτου εναγομένου προς τον σκοπό ματαιώσεως της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως καταβολής υπολοίπου καθαρής εργολαβικής αμοιβής της εναγούσης εναντίον του οφειλέτη. Πότε η δικαιοπραξία καθίσταται καταδιολευτική. Παραγραφή δικαιώματος. Φύση εμπορικών - εργολαβικών αξιώσεων και απαιτήσεων εκ συναλλαγματικών. Αντικείμενον της αγωγής του δανειστού χρηματικής απαιτήσεως προς διάρρηξιν τυγχάνει μόνον η απαγγελία της διαρρήξεως της ως καταδολιευτικής προσβαλλομένης απαλλοτριώσεως. Η δε απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, όταν ο υπέρ ού αύτη τρίτος εγνώριζεν ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβην των δανειστών αυτού. Σε διάρρηξη υπόκειται και η απαλλοτρίωση η γενομένη προς εξεύρεση πόρων διά εξόφληση ληξιπροθέσμων χρεών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι συνοφειλέτες ενεχόμενοι εις ολόκληρον, ο δανειστής δικαιούται να αξιώσει το χρέος από οιονδήποτε των εις ολόκληρον συνοφειλετών. Πρόθεση του οφειλέτου διά βλάβη του δανειστή, συντρέχει, όταν κατά τον χρόνον της απαλλοτριώσεως, ο οφειλέτης γνωρίζει ότι διά της απαλλοτριώσεως περιουσιακού στοιχείου, η απομένουσα εμφανής περιουσία δεν επαρκεί διά την ικανοποίηση του δανειστή. Τέτοια πρόθεση υφίσταται, ακόμη και όταν άλλος εις ολόκληρον οφειλέτης διαθέτει επαρκή περιουσία προς ικανοποίηση του δανειστού, αφού ο καταδολιευτικός χαρακτήρας της απαλλοτριώσεως κρίνεται από στοιχεία συντρέχοντα στο πρόσωπον του απαλλοτριούντος και δεν επηρεάζεται από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.