Αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, με στοιχεία αλλοδαπότητας. Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρο 14 και 17 ΑΚ). ΜΠρΑθ 3109/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Ξελυσσακτή Δικηγόρος: Δ. Ραπτάκης Αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, με στοιχεία αλλοδαπότητας. Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρα 14 και 17 ΑΚ). Κατά το εφαρμοστέο σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 ΑΚ δίκαιο κρίνεται το ζήτημα των προσώπων τα οποία δύνανται να αμφισβητήσουν τη γνησιότητα του τέκνου, η τυχόν παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμία του σχετικού δικαιώματος, καθώς και οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες αποκλείεται η αμφισβήτηση. Αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, με ενάγοντα, σύζυγο και τεκμαιρόμενο πατέρα, Έλληνα, και μητέρα αλλοδαπή. Εφαρμοστέο τυγχάνει το ελληνικό δίκαιο ως το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής του ενάγοντος και της εναγομένης. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων (άρ. άρθρο 601 παρ. 2 ΚΠολΔ). Σε περίπτωση ανήλικου και εκπροσωπούμενου από τους γονείς του τέκνου, όταν τα συμφέροντα του συγκρούονται με εκείνα των γονέων του, που ασκούν τη γονική μέριμνά του, διορίζεται ειδικός επίτροπος αυτού για να το εκπροσωπήσει στις σχετικές δίκες κατ’ άρθρο 1517 ΑΚ. Διορισμός ειδικού επιτρόπου για την εκπροσώπηση του τέκνου σε δίκη προσβολής πατρότητας, ακόμη και στην περίπτωση που το τέκνο ομοδικεί με κάποιον από τους δύο γονείς. Από τις υπ’ αριθμούς ... εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.