Ο υπερθεματιστής σε αναγκαστικό πλειστηριασμό πλοίου που βρίσκεται στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Πειραιά δεν ευθύνεται για χρέη προς την ΟΛΠ ΑΕ, προγενέστερα του αναγκαστικού πλειστηριασμού. (Παρατηρήσεις: Ν. Κωνσταντινίδης). ΜΠρΠειρ 628/2018 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Κ. Παπαντωνίου Δικηγόροι: Ι. Βρέλλος, Ι. Παπασωτηρίου, Κ. Γκιουλιστάνης Ο υπερθεματιστής σε αναγκαστικό πλειστηριασμό πλοίου που βρίσκεται στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Πειραιά δεν ευθύνεται για χρέη προς την ΟΛΠ ΑΕ, προγενέστερα του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Υπαρξη διεθνούς δικαιοδοσίας προς εκδίκαση της διαφοράς κατ’ άρθρο 35 του Κανονισμού 1215/2012, τόσο, λόγο του τόπου εκτέλεσης της απόφασης στην Ελλάδα, όπου και βρίσκεται το πλοίο, αλλά και της υπέρμετρης βάσης της δωσιδικίας της περιουσίας (άρθρο 40 ΚΠολΔ), η οποία αν και δεν μπορεί να στηρίξει τη διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της διαφοράς μπορεί να στηρίξει τη διεθνή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, όταν πρόκειται για λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 8 παρ. 1 του ειδικού Κανονισμού ΟΛΠ κατά τον οποίο υπόχρεοι για την καταβολή στον ΟΛΠ των πάσης φύσεως χρεώσεων, που βαρύνουν και παρακολουθούν το ναυπήγημα, είναι ο κύριος του πλοίου, ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής, ο διαχειριστής, ο κατά τον χρόνο της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή ο ενεργήσας ως νόμιμος εκπρόσωπος του ναυπηγήματος, ευθυνόμενοι έκαστος «αλληλεγγύως και εις ολόκληρον», προβλέποντας διαφορετική αντιμετώπιση για τον υπερθεματιστή που αποκτά το πλοίο από πλειστηριασμό. Ο υπερθεματιστής σε αναγκαστικό πλειστηριασμό πλοίου που βρίσκεται στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Πειραιά δεν ευθύνεται για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.