Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Μη νόμιμη η επιβολή τους στην χερσαία λιμενική ζώνη. ΣτΕ 915/2018 (Β’ Τμήμα)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Ε. Σταυρουλάκη Δικηγόροι: Κ. Καραπαναγιώτης (αναιρεσείοντος), Ν. Δαρδανός (ΟΛΠ ΑΕ) Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Μη νόμιμη η επιβολή τους στην χερσαία λιμενική ζώνη. Επιβολή από παραλιμένιο Δήμο δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού εις βάρος της ΟΛΠ ΑΕ. Η χερσαία λιμενική ζώνη της, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και δεν οφείλονται τα επίδικα τέλη στον αναιρεσείοντα Δήμο, καθώς το σύνολο της έκτασης αυτής και των εν γένει εγκαταστάσεών της συνιστούν κοινόχρηστο χώρο. [...] 3. Επειδή, το ΒΔ της 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ Α’ 171), ορίζει, στο άρθρο 21 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246), ότι: «Δια τας υπό του δήμου ... παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητος των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενον δι’ αποφάσεως του συμβουλίου ...» και στο άρθρο 22 ότι: «Δια τας δαπάνας εγκαταστάσεων, συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενεργείας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται δι’ αποφάσεως του συμβουλίου ... η επιβολή υπέρ του δήμου ... τέλους μη δυναμένου να υπερβή τα τριάκοντα τοις εκατόν του εκάστοτε επιβαλλομένου τέλους καθαριότητος». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 25/1975 (ΦΕΚ Α’ 74), όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.