Προσφυγή ΙΚΑ κατά ασφαλισμένου με σκοπό την απόδοση των νοσηλίων που του είχαν αναγνωριστεί με απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του φορέα, για τον λόγο ότι ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε πρωτότυπα δικαιολογητικά. ΜΔΠρΠειρ 3124/2018 (Τμήμα 9ο)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Π. Φυτιλής Δικηγόροι: Σ. Διακογεωργάκη, Ι. Ζαφειροπούλου Προσφυγή ΙΚΑ κατά ασφαλισμένου με σκοπό την απόδοση των νοσηλίων που του είχαν αναγνωριστεί με απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του φορέα, για τον λόγο ότι ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε πρωτότυπα δικαιολογητικά. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δυνάμει των διατάξεων του ΑΝ 1846/1951, του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ και της υπ’ αριθμ. 33651/Ε1089/15.6.-3.7.1956 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, οι ασφαλιστικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους τους πλήρη και προσήκουσα ασφαλιστική κάλυψη έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων, όπως είναι η υγεία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εκάστοτε ενδεικνυόμενες και ανάλογες επεμβάσεις και εξετάσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της ιατρικής επιστήμης και τέχνης. Οι σε κάθε περίπτωση δέουσες επεμβάσεις ή εξετάσεις ή η χορήγηση θεραπευτικών μέσων μπορούν να διενεργούνται, κατ’ αρχάς, σε κέντρα υγείας ή νοσηλευτήρια ή διαγνωστικά κέντρα του ΙΚΑ ή σε συμβεβλημένα με αυτό θεραπευτήρια και διαγνωστικά εργαστήρια ή σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα δεν υπάρχουν ή δεν πραγματοποιούνται σε αυτά συγκεκριμένου είδους επεμβάσεις ή εξετάσεις, τότε οι τελευταίες μπορούν να λάβουν χώρα και σε μη συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια ή ιατρικά κέντρα κατόπιν εγκρίσεως εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου του εν λόγω ασφαλιστικού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.