ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Οι σημαντικότερες παραδοχές της ΤριμΕφΠειρ 791/2017 επί των επίμαχων νομικών ζητημάτων, του Γ. Καλτσά,

σελ. 100.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών. Αυτοτελείς Ισχυρισμοί είναι και εκείνοι που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο, για συνδρομή στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περίστασης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ. ΑΠ 1816/2017 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 184.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Αφαίρεση της άσκησής της από τους φυσικούς γονείς και ανάθεση σε ίδρυμα. Προϋποθέσεις. ΜΠρΝαυπλίου 835/2017,

σελ. 158.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή. Απόσπασμα εμπορικών βιβλίων της πιστώτριας τράπεζας και αποδεικτική ισχύς του για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Προϋποθέσεις βέβαιου και εκκαθαρισμένου της απαίτησης της τράπεζας. ΜΠρΘήβας 141/2018 (Διαδικασία περιουσιακών διαφορών),

σελ. 154.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αγωγή περί ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Παραγραφή εν επιδικία. Αοριστία αγωγής. Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. ΕφΠειρ 630/2017,

σελ. 109.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Κατοδιολιευτική δωρεά καθέτου ιδιοκτησίας προς (εναγόμενο) αδερφό του οφειλέτη - πρώτου εναγομένου προς τον σκοπό ματαιώσεως της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως καταβολής υπολοίπου καθαρής εργολαβικής αμοιβής της εναγούσης εναντίον του οφειλέτη. Πότε η δικαιοπραξία καθίσταται καταδιολευτική. ΤρΕφΠειρ 539/2017,

σελ. 114.

ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Όταν ο εκκαλών κλητεύεται με κλήση προς συζήτηση της εφέσεώς του αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, η μνεία του αποδεικτικού κλητεύσεώς του και η ημερομηνία τούτου ώστε να προκύπτει η εμπρόθεσμη κλήτευση του κατά το άρθρο 166 ΚΠΔ χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός των στοιχείων της εγκυρότητας της κλήσης. ΑΠ 135/2018 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 175.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Καταχώρηση ακινήτου στο κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αίτηση διόρθωσης της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Τύχη οθωμανικών κτημάτων μετά την σύσταση του ελληνικού κράτους. Προϋποθέσεις για την περιέλευση τους στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. ΜΕφΠειρ 395/2016, (Παρατηρήσεις: Θ. Μερσίνης),

σελ. 140.

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο, με στοιχεία αλλοδαπότητας. Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρο 14 και 17 ΑΚ). ΜΠρΑθ 3109/2018,

σελ. 146.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Ο υπερθεματιστής σε αναγκαστικό πλειστηριασμό πλοίου που βρίσκεται στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Πειραιά δεν ευθύνεται για χρέη προς την ΟΛΠ ΑΕ, προγενέστερα του αναγκαστικού πλειστηριασμού. ΜΠρΠειρ 628/2018 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), (Παρατηρήσεις: Ν. Κωνσταντινίδης),

σελ. 148.

ΠΟΙΝΗ

Αν το δικαστήριο προχωρήσει στη μετατροπή της ποινής σε χρηματική χωρίς προηγουμένως να αποφασίσει για την αναστολή αυτής, υπερβαίνει αρνητικά την εξουσία του και υποπίπτει στην ελεγχόμενη αναιρετικά πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας που προβλέπεται από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Η’ ΚΠΔ. ΑΠ 1515/2017 (Ε’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 186.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο - Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας στο άρθρο 64 παρ. 2 ΚΠΔ, όταν στρέφεται κατά κατηγορουμένων, κυρίως δημοσίων υπαλλήλων, μη υπόχρεων αστικά, γιατί αστικώς υπεύθυνος είναι τρίτο πρόσωπο (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ). ΑΠ 2014/2017 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 176.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προσφυγή ΙΚΑ κατά ασφαλισμένου με σκοπό την απόδοση των νοσηλίων που του είχαν αναγνωριστεί με απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του φορέα, για τον λόγο ότι ο ασφαλισμένος δεν υπέβαλε πρωτότυπα δικαιολογητικά. ΜΔΠρΠειρ 3124/2018 (Τμήμα 9ο),

σελ. 170.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΕΛΗ

Δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Μη νόμιμη η επιβολή τους στην χερσαία λιμενική ζώνη. ΣτΕ 915/2018 (Β’ Τμήμα),

σελ. 161.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υποβολή φορολογικής δήλωσης από συζύγους ή έχοντες σύμφωνο συμβίωσης. ΣτΕ 330/2018 (Β’ Τμήμα),

σελ. 163.