Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Διάρρηξη απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη του δανειστή. Πώληση ακινήτου. Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαδοχικές εκχωρήσεις της απαίτησης της ενάγουσας τράπεζας σε αλλοδαπή εταιρία. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της αγωγής. Απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας. ΕφΠειρ 619/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Τσουτσάνη Εισηγήτρια: Β. Χάσκαρη, Ι. Πέττα-Χριστοπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Π. Θεοχαράτου, Κ. Μανέ Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Διάρρηξη απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη του δανειστή. Πώληση ακινήτου. Ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός. Διαδοχικές εκχωρήσεις της απαίτησης της ενάγουσας τράπεζας σε αλλοδαπή εταιρία. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση της αγωγής. Απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας. Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος διάρρηξης από δανειστή. Πότε υπάρχει πρόθεση βλάβης και έννοια υπολοίπου περιουσίας. Δεν απαιτείται γνώση οφειλέτη όταν η μεταβίβαση οφείλεται σε χαριστική αιτία. Η αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αναφέρεται και κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Η ιδιότητα του δανειστή πρέπει να προκύπτει κατά την κατάρτιση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό αρκεί το κλείσιμο αυτού να γίνει έως τη συζήτηση της αγωγής. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων (εκχώρηση απαιτήσεων της ενάγουσας τράπεζας). Αόριστη η αγωγή διότι δεν αναφέρει η ενάγουσα τους χρόνους κατάρτισης των συμβάσεων μεταβίβασης και αναμεταβίβασης της απαίτησης που έχει κατά του οφειλέτη προς την αλλοδαπή εταιρία. Τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού. Επίσης η αγωγή είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρει την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου όχι μόνο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας αλλά και κατά το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.