Πίνακας κατατάξεως επί πλειστηριασμού πλοίου. Δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ μετά το Ν 4404/2016. (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κωνσταντινίδης). ΜΠρΠειρ 4035/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ν. Πολυζωγόπουλος Δικηγόροι: Γ. Κοντοσέας, Κ. Γκιουλιστάνης Πίνακας κατατάξεως επί πλειστηριασμού πλοίου. Δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ μετά το Ν 4404/2016. Πίνακας κατατάξεως επί πλειστηριασμού πλοίου. Δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ, κατά τον ΚΟΔ/ΟΛΠ, πρυμνοδέτησης, παραβολής, λιμενικών υπηρεσιών προς πλοία κ.λπ. Η αναγγελθείσα απαίτηση της ΟΛΠ ΑΕ στερείται του προνομίου του άρθρου 205 α΄ τάξη του ΚΙΝΔ, εφ’ όσον, μετά την ισχύ του Ν 4404/2016, δηλ. μετά την ιδιωτικοποίηση της ΟΛΠ ΑΕ, απορρέει εξ εννόμου σχέσεως του ιδιωτικού δικαίου. Απορρίπτει την σχετική ανακοπή. I. Κατά το άρθρο 1012 παρ. 4 ΚΠολΔ, σε περίπτωση πλειστηριασμού κατασχεμένου πλοίου, η σειρά των δανειστών στον πίνακα κατάταξης γίνεται κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΙΝΔ, κατά δε το άρθρο 9 του τελευταίου κώδικα, το δίκαιο της πολιτείας, της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο, ρυθμίζει και τα επ’ αυτού εμπράγματα δικαιώματα. Περαιτέρω, ναι μεν κατά το άρθρο 205 του ίδιου Κώδικα, τα καθοριζόμενα με αυτό προνόμια, ως εξομοιούμενα με ειδικό ενέχυρο έχουν εμπράγματο χαρακτήρα και προηγούνται, σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του ίδιου άρθρου, της ναυτικής υποθήκης, προκειμένου, όμως, να προηγηθούν της ίδιας υποθήκης, κατά την κατάταξη σε εκλειστηρίασμα που αφορά πλοίο με σημαία αλλοδαπής πολιτείας, πρέπει, κατά ρητή επιταγή της προαναφερομένης διάταξης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.