Δημόσια έργα. Εκ των υστέρων νομιμοποίηση υπερσυμβατικών εργασιών κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής. (Παρατηρήσεις: Μαρία Βύρρα). ΣτΕ 474/2017

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Χ. Ράμμος Εισηγητής: Δ. Τομαράς Δικηγόροι: Ε. Γκαράνη (Πάρεδρος ΝΣΚ), Ε.-Μ. Παπαλημναίου Δημόσια έργα. Εκ των υστέρων νομιμοποίηση υπερσυμβατικών εργασιών κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής. Το δικάσαν Εφετείο δεν προέβη το πρώτον σε κρίση περί του καταβλητέου ποσού δια τις επίμαχες υπερσυμβατικές εργασίες, αλλά στήριξε την κρίση του την απόφασή του Υπουργού Πολιτισμού, δια της οποίας έγινε δεκτή η αίτηση θεραπείας της αναδόχου. Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου. ... 4. Επειδή, εν προκειμένω, ως προκύπτει εκ της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, δυνάμει της από 6.6.2002 συμβάσεως, υπογραφείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας..., η τελευταία ανέλαβε την εκτέλεση του έργου “Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες επισκευής-επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου”... Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, ανέκυψε η ανάγκη εκτελέσεως προσθέτων, μη προβλεπόμενων υπό της αρχικής συμβάσεως εργασιών, πλην, κατά τους ισχυρισμούς της αναδόχου, απολύτως αναγκαίων δια την αρτιότητα του έργου. Προς έγκριση και τακτοποίηση αυτών υπεβλήθη ο 7ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου... Οι ως άνω εκτελεσθείσες εργασίες οφείλονταν, κατά την αναιρεσίβλητο, αποκλειστικώς σε απρόβλεπτες κατά την ανάθεση του έργου περιστάσεις και δεν συνιστούσαν βελτίωση ή επέκταση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, εκτελέσθηκαν δε με την συναίνεση του κυρίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.